Рада стейкхолдерів ОПП “Середня освіта” (рівень бакалаврський)

РАДА СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДЛЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«Англійська мова і література та друга іноземна мова»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014 «Середня освіта»
галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка» спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література)

(склад Ради затверджено на засіданні кафедри англійської мови від 17.11.2020, протокол № 11)

  1. Покальська Оксана Михайлівна – директор Чернівецької загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 імені Ю. Федьковича Чернівецької міської ради, м. Чернівці
  2. Самборська Оксана Василівна – директор ПП «Перші Київські курси іноземних мов», м. Чернівці
  3. Дзюбко Анжеліка Олексіївна – заступник директора з іноземних мов, Чернівецької гімназії №4, м. Чернівці
  4. Пилип Діана Євгенівна – вчитель англійської мови і літератури Чернівецької гімназії № 5, м. Чернівці
  5. Буйновська Анастасія Богданівна – співвласниця Міжнародного Мовного Центру WAY UP, м. Чернівці

 

Comments are closed