ОПП «Англійська мова і література та друга іноземна мова» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 035 «Філологія»

ОПП 2023 року  (після врахування побажань і рекомендацій зацікавлених сторін)

ОПП_Англійська мова і література магістерського рівня за спеціальністю 035 Філологія_після обговорення на кафедрі

(обговорення проекту: http://english.chnu.edu.ua/?p=6030&lang=uk)

 

Поточні ОПП: 

ОПП_Англійська мова і література та друга іноземна мова магістерського рівня за спеціальністю 035 Філологія_2022

ОПП_Англійська_мова_та_література_магістерського_рівня Філологія_2021

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН_2022

Навчальний план_Філологи_Магістри_2022

Рецензії:

Рецензія_Приходько_Г.І.

Рецензія_Бойко П.С.

 

Документація по ОПП  «Англійська мова і література та друга іноземна мова» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035«Філологія» 2023:

Огляд аналогічних вітчиз. і закор.програм_весна 2023

Аналіз опитування НПП_весна 2023

Реакція робочої групи на опитування академічної спільноти та НПП (2023)

Аналіз опитування здобувачів_весна 2023

Реакція робочої групи на опитування здобувачів (2023)

Аналіз опитування роботодавців_весна 2023

Реакція робочої групи на опитування роботодавців (2023)

Аналіз опитування випускників_весна 2023

Реакція робочої групи на опитування випускників (2023)

 

Опитування щодо якості навчання:

Анкети:

Опитування роботодавців по якості процесу навчання за ОПП «Англійська мова і література та друга іноземна мова» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 035 «Філологія»

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти за спеціальністю 035 “Філологія” магістерського ступеню  стосовно якості викладання та навчання

АНКЕТА для опитування випускників за спеціальністю 035 “Філологія” магістерського ступеню  стосовно якості викладання та навчання

Результати:

Опитування здобувачів освіти за освітньою програмою другого рівня вищої освіти зі спеціальностей 035 Філологія_2022

Реакція робочої групи на опитування здобувачів освіти зі спеціальності 035 Філологія 2022

Опитування випускників 2020 магістри філ. та магістри сер.осв

Реакція робочої групи на опитування випускників 2020

Comments are closed