5 курс спеціальність “Філологія”

Осінній семестр 2021-2022 н.р.

Обов’язкові дисципліни:

Cилабус_Методика викладання фахових дисциплін_МагФілолог_2021-2022

Силабус_Педагогіка і психологія вищої школи_5курс_Філ_2021-22

Силабус_Новітні течії в літературі_5курс_Філолог_2021-2022

Силабус_Осн_іноземна_мова_5курс_Філологія_2021-2022

Вибіркові дисципліни:

Силабус_Наукова комунікація_5курс_Філол_2021-2022

Силабус_Сучасні методи наукових досліджень_5курсМагФіл_2021-2022

Силабус_Організація_наук_досл_за_принципами_доброчесності_5 курс_2021-2022

Силабус_Комунікативні стратегії іншомовного спілкування_5курс_Філол_2021-2022

Сивлабус_Аналіз медіадискурсу_5курс_2021-2022

Силабус_Практика перекладу _5курс_2021

Силабус_Англійська мова різногалузевого вжитку _5курс_2021-2022

Силабус_Друга іноземна мова(фр)_МагФіл _2021-2022

Силабус_Друга іноземна мова(нім)_МагФіл_2021-2022

Comments are closed