Рада стейкхолдерів ОПП “Філологія” (рівень магістерський)

               

 РАДА СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДЛЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«Англійська мова і література та друга іноземна мова»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 Філологія
галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціалізація

“035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))”

(склад Ради затверджено на засіданні кафедри англійської мови від 17.11.2020, протокол № 11, склад змінено на засіданні кафедри англійської мови від 31.03.2023, протокол № 3)

 

1. Бойко Павло Степанович – директор ТзОВ «Едванст Софтвер Девелопмент», м. Чернівці

Джобулда Юлія Олександрівна – менеджер по роботі з персоналом ТзОВ «Едванст Софтвер Девелопмент», м. Чернівці

2. Созонтов Данило Олегович – директор Мовного дому “Litera”, м. Чернівці

3. Дзюбко Анжеліка Олексіївна – методист Цетру іноземних мов ASAP, м.Чернівці

4. Котовська Ірина Василівна – керівник HR відділу у компанії  “Профі-центр”

Comments are closed