Рада стейкхолдерів ОПП “Філологія” (рівень бакалаврський)

РАДА СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДЛЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«Англійська мова і література та друга іноземна мова»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 Філологія
галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціалізація “035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))”

(склад Ради затверджено на засіданні кафедри англійської мови від 17.11.2020, протокол № 11; змінений склад затверджено протоколом № 3 від 31.03.2023р.)

 

1. Худик Катерина Георгіївна – співзасновник освітнього простору «Communicative Language Academy» та ГО «Об’єднання задля України», м. Чернівці
2. Жовтяк Владислав Андрійович  – проєктний менеджер ТзОВ «Едванст Софтвер Девелопмент», м. Чернівці
3. Бойко Катерина Сергіївна  – співзасновник та викладач «YaK Language School»Костишин Яна Василівна – співзасновник та викладач «YaK Language School» м. Чернівці;
4. Дячинська Катерина  – директор школи іноземних мов «The Teachers», м.Чернівці

Comments are closed