Рада стейкхолдерів ОПП “Філологія” (рівень бакалаврський)

РАДА СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДЛЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«Англійська мова і література та друга іноземна мова»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 Філологія
галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціалізація “035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))”

(склад Ради затверджено на засіданні кафедри англійської мови від 17.11.2020, протокол № 11; розширений склад затверджено протоколом № 3 від 23.03.2021р.)

 

1. Поповецький Сергій  – директор МПП«Європа Плюс», м. Чернівці
2. Довбня Павло – директор «Uki Service», м. Чернівці
3. Твердохліб Мар’ян – менеджер ТзОВ «АМЕРИКАНА-АНГЛІЙСЬКИЙ МОВНИЙ ЦЕНТР», м. Чернівці
4. Додчук Вікторія  – генеральний директор ТОВ «Майндсет Скул», м. Снятин
5. Дячинська Катерина  – директор школи іноземних мов «The Teachers», м.Чернівці

Comments are closed