Рада стейкхолдерів ОПП “Середня освіта” (рівень магістерський)

РАДА СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДЛЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«Англійська мова і література та друга іноземна мова»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014 «Середня освіта»
галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка» спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література)

(склад Ради затверджено на засіданні кафедри англійської мови від 17.11.2020, протокол № 11)

1. Крижановська Тетяна Іванівна, Пігулевська Олена Юрівна (методист) – Мовний коледж «Пріоритет», м. Чернівці.
2. Кілару Ілона Георгіївна – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист англійської мови, заступник директора, ЗОШ № 22, м. Чернівці.
3. Молодек Олена Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, вчитель- методист англійської мови, голова методоб’єднання вчителів англійської мови Гімназії №7, керівник міської школи молодого вчителя, тренер Британської Ради в Україні та тестолог мовного центру Communicative Language Academy, м. Чернівці.
4. Заяц Віра Петрівна – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист англійської мови Глибоцької гімназії Глибоцької селищної ради Чернівецької області.

Comments are closed