Відгуки стейкхолдерів

 

Пилип Діана Євгенівна, вчитель англійської мови та літератури гімназії №5, м. Чернівців, https://gymnasium5.cv.ua/:

“Я була членом екзаменаційної комісії для спеціальності Середня освіта у 2020. Була присутня на кваліфікаційному іспиті з другої іноземної мови та захисті магістерських робіт.
Позитивно мене вразили ґрунтовні відповіді студентів на запитання викладачів, що засвідчило належну мовну підготовку випускників кафедри англійської мови.
Щодо захисту магістерських робіт, то мушу підкреслити зв’язок теорії і практики у дослідженнях, наприклад, студентка, яка проходила педагогічну практику восени 2020 в гімназії №5 Юлія Гунько, проводила пробне навчання зі школярами з метою апробації комплексу вправ для формування комунікативної компетентності й далі вона вже представляла отримані практичні результати на захисті магістерської роботи.”

 

Созонтов Данило Олегович, директор Мовного дому Litera, м. Чернівці, https://www.facebook.com/movnyi.dim.sozontov/:

Гарант освітньої програми магістратури зі спеціальності «Філологія» запросила мене на захист магістерських робіт, який відбувся 28 грудня 2020. Теми магістерських досліджень були різноманітними і відображали сучасні виклики, з якими зустрічаються філологи на практиці – сучасні стереотипи носіїв іноземної мови та їх втілення під час комунікації, сучасний інтернет-дискурс та його вплив на читачів чи мовців, мовні засоби формування «інтриги» у сучасних англомовних художніх творах та ін. Запитання, які ставили члени екзаменаційної комісії, були чіткими і стосувалися проблематики, що досліджувалася, та допомагали студентам повніше розкрити своє дослідження. Загалом студенти-магістри продемонстрували навички критичного мислення, вміння презентувати результати свої досліджень на належному фаховому рівні та бажання використати набуті навички в практичній діяльності в майбутньому.

 

 

 

 

 

 

Джобулда Юлія Олександрівна, менеджер по роботі з персоналом ТзОВ «Едванст Софтвер Девелопмент», м. Чернівці, https://asd.team/:

“Випускники кафедри англійської мови зарекомендували себе як надзвичайно працьовиті та творчі працівники. У компанії ми всі цінуємо їхнє вміння працювати як самостійно, так і в команді. Крім того, хотіла б відзначити прагнення до постійного самовдосконалення і розвитку. Саме тому їхні кар’єрні можливості надзвичайно різнопланові: від Product менеджера, HR до бізнес аналітика та інших сфер.”

 

Comments are closed