Вибіркові дисципліни “Середня освіта” 2020/2021

Дисципліни вільного вибору
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація:  014.02 Середня освіта (Мова і література)
Освітня програма: Англійська мова і література та друга іноземна мова

 

Курс   4  Семестр  8  Навчальний   рік   2020-2021   н.р.

 

СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ЛІТЕРАТУРА

Викладач: к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.

Опис курсу:

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з предметом сучасної англійської літератури, його завданнями та проблематикою, з деякими ключовими поняттями, що є релевантними для філологічної діяльності.

Особлива увага приділяється формуванню навичок самостійного критичного мислення, вміння інтерпретації інформації, що уможливлює адекватне сприйняття текстів різних літературних течій та шкіл.

Kypcoві та дипломні роботи з літератури мають на меті контроль знань з цієї дисципліни, перевірку вміння студента критично осмислювати художню літературу, розкрити обрану тему, логічно та лінгвістично грамотно викласти свої думки. Вони розглядають актуальні проблеми літературознавства, які не знайшли достатнього висвітлення у наукових працях.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів факультету іноземних мов із періодизацією сучасної англійської літератури; розкрити особливості кожного періоду стосовно його зародження та розвитку; встановити та пояснити стилі, течії та напрямки на різних рівнях розвитку літератури.

СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ПОЕЗІЯ

Викладач: к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.

Опис курсу:

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з предметом сучасної англомовної (британської та американської) поезії, його завданнями, проблематикою та ключовими поняттями.

Особлива увага приділяється формуванню навичок самостійного критичного мислення, вміння інтерпретації інформації, що уможливлює адекватне сприйняття текстів різних літературних течій та шкіл в історично-культурному аспекті. На перше місце висувається постать автора та його прагматичні настанови.

Дипломні роботи з сучасної англомовної поезії мають на меті перевірку вміння студента критично осмислювати поетичні тексти, розкрити обрану тему, логічно та лінгвістично грамотно викласти свої думки. Вони розглядають актуальні проблеми поетики, які не знайшли достатнього висвітлення у наукових працях.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів факультету іноземних мов із сучасною періодизацією поезії в рамках англомовної літератури; розкрити особливості кожного періоду стосовно його зародження та розвитку; встановити та пояснити стилі, течії та напрямки на різних рівнях розвитку літератури.

Результати голосування студентів 4 курсу весняний семестр  2020/2021 н.р.

 

 

 

Курс   5  Семестр  2  Навчальний   рік   2020-2021   н.р.

 

Новітні технології навчання іноземних мов в ЗЗСО

 

Викладач: асист. Худик Катерина Георгіївна

 

Course description: The practical course “New Technologies” aims to provide students with knowledge of the characteristics of new technologies in teaching English. The course aims to study the main aspects of new technologies in language teaching. This course is aimed at developing skills of using new technologies in everyday basics, as well as conducting a lesson using new technologies in English. After completing the course, the student will objectively implement knowledge and develop the skills of developing a course taking into account new technologies and students’ needs. By the end of the course students will develop the sequence of lessons using new technologies.

The Importance of using New Technologies while teaching:

1.        Students demand it.

2.         New teachers are demanding it.

3.         Kids are the digital native.

4.         Kids can learn at their own pace.

5.         With technology, there are no limitations.

6.         Technology has the ability to enhance relationships between teachers and students.

7.         Testing has gone online

8.         Multitude of resources

9.         Technology keeps kids engaged.

10.        Technology is necessary to succeed outside of primary and secondary education.

 

Інформаційно-комунікативні методи в навчанні англійської мови

Викладач: асист. Худик Катерина Георгіївна

 

Course description: The practical course “’Informational and communicative Technologies” aims to provide students with knowledge of the characteristics of ICT in teaching English. The course aims to study the main aspects of ICT in language teaching. This course is aimed at developing skills of using ICT in everyday basics, as well as conducting a lesson using ICT in English. After completing the course, the student will objectively implement knowledge and develop the skills of developing a course taking into account ICT and students’ needs. By the end of the course students will develop the sequence of lessons using ICT.

The Importance of using ICT while teaching:

•                Improvements in the students’ motivation.

•                Students’ presentation of work also improves, as a result of using ICT

•                Their ability to work independently also increases, as well as their ability to organise their own work (i.e. prioritise) .

•                Their Social skills, self-esteem, self-discipline and confidence in communicating with others outside their school and family circles enhance too.

•                ICT improve group working and cooperative skillsndance at school

•                They also increase responsibility for their own learning, changing interactions within the classroom and involving others outside the physical classroom in learning/social activities.

 

Результати голосування студентів 5 курсу весняний семестр  2020/2021 н.р.

 

 

Comments are closed