Вибіркові дисципліни “Середня освіта” 2020/2021

Дисципліни вільного вибору

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: Англійська мова і література та друга іноземна мова

Курс   6  Семестр  11  Навчальний   рік   2022-2023   н.р.

 

Title of the Study Program Secondary Education (MA)
Title of the Course            Socio-cultural competence of a foreign language teacher
Faculty, Department            Faculty of Foreign Languages,

Department of English

Instructor PhD Olga Beshlei
Address Department of English, Chernivtsi National University, 5, Sadova St., Chernivtsi 58003,

e-mail: o.beshlei@chnu.edu.ua

Language of Instruction English
Required Prerequisites BA in English Philology
Suggested Academic Cycle or Year of Studies MA studies (2nd year of studies)
Semester Fall
ECTS Credits            3
Contact Hours per Week  2
Total number of hours            90 hours:

30 contact hours (lectures);

60 hours of individual students’ work

Compulsory/ Elective            Elective
Methods of Teaching            Interactive lectures
Form of Assessment            Formative:

module 1 assignments + participation – 30 points,

module 2 assignments + participation – 30 points,

Summative:

report/presentation – 20 points

essay – 20 points

 

Course Description

The course aims to build students’ ​​socio-cultural competence, as well as to raise the awareness of the role of the cultural factor in teaching English in educational institutions. This course contributes to the development of students’ creative thinking which will help them when solving various teaching problems arising. It also highlights the theoretical foundations of socio-cultural competence of teachers and students in teaching English as a foreign language and provides practical ideas of integrating socio-cultural aspects into the educational process.

The following topics will be covered:

●      The concept of culture and its role in shaping the personality of the student

●      Culture and society

●      Cultural codes and the ability to recognize them

●      Foreign culture through the prism of the native culture of the student

●      Socio-cultural competence: definition, content and methods of its formation in the English lesson

●      The content of socio-cultural competence: activation of cultural awareness

●      Lexical competence and socio-cultural competence: words, metaphors, stories

●      Strategies for activating socio-cultural self-awareness of the student: cultural categorizations; the story about yourself; who are you, teacher, the perfect student

●      Formation of socio-cultural competence by interactive methods

●      Formation of socio-cultural competence within the communicative approach

On completion of this course, you will be able to:

–       practice communicative-pragmatic strategies and tactics of foreign language speech activity;

–       get acquainted with the basics of oral and written speech culture;

–       train communication skills and abilities in different discursive situations according to experiences, interests and psychological features of learners.

Title of the Study Program Secondary Education (MA)
Title of the Course Organization of extracurricular activity for secondary school students
Faculty, Department Faculty of Foreign Languages,Department of English
Instructor PhD Alona Shyba
Address Room 215, Department of English, Chernivtsi National University, 5, Sadova St., Chernivtsi 58003,e-mail: a.shyba@chnu.edu.ua
Language of Instruction English
Required Prerequisites BA in Secondary Education (the English language and literature)
Suggested Academic Cycle or Year of Studies MA studies (2-nd year of MA studies)
Semester Fall
ECTS Credits 3
Contact Hours per Week 2
Total number of hours 90 hours: 30contact     hours (lectures); 60 hours of individual students’ work
Compulsory/ Elective Elective
Methods of Teaching Interactive lecture, case-study, discussion, etc.
Form of Assessment Accumulative grade(module test 1 – 20 points, module test 2- 20 points, report/presentation – 20 points)Final test – 40 points

Course Description

The goal of the course is to learn how to plan and organize various types of extra-curricular activities, to know the main methods and forms of organization of extra-curricular events. This course will help you design and conduct the extra-curricular events, which promote the study of the English language and culture. The discipline aims at mastering the methodological skills necessary for the organization of extracurricular events in English at a secondary school.

On completion of this course, you will be able to:

1.     Plan and organize an extra-curricular event for secondary school students;

2.     Choose the best methods and forms of organization of an extra-curricular event so that to promote the students’ English language and culture learning;

3.     Choose the most effective motivational strategies in your future teaching career.

Title of the Study Program Secondary Education (MA)
Title of the Course The development of pedagogical thought in Bukovyna
Faculty, Department Faculty of Foreign Languages,Department of English
Address Room 215, Department of English, Chernivtsi National University, 5, Sadova St., Chernivtsi 58000
Language of Instruction English
Required Prerequisites BA in Secondary Education (the English language and literature)
Suggested Academic Cycle or Year of Studies MA studies (2-nd year of MA studies)
Semester Fall
ECTS Credits 3
Contact Hours per Week 2
Total number of hours 90 hours: 30contact     hours (lectures); 60 hours of individual students’ work
Compulsory/ Elective Elective
Methods of Teaching Interactive lecture, case-study, discussion, etc.
Form of Assessment Accumulative grade(module 1 – 30 points, module 2- 30 points, report/presentation – 20 points)Final test – 40 points

.

The course aims at introducing the students to historical and pedagogical ideas of the classics of pedagogy and prominent representatives of the region in modern scholarly research. The methods of retrospective analysis of historical and pedagogical phenomena and facts will be covered. Students will critically analyze pedagogical wisdom in solving complex educational problems.

Анкета для вибору курсу: https://forms.gle/HiehZztS5jVSRzed8

Результати голосування:

Курс   6  Семестр  11  Навчальний   рік   2022-2023   н.р.

НОВІТНІ ЛІТЕРАТУРНІ ТЕЧІЇВикладач: к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.Опис курсу:

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з предметом новітньої англомовної літератури, його завданнями та проблематикою, з деякими ключовими поняттями, що є релевантними для філологічної діяльності. Особлива увага приділяється формуванню навичок самостійного критичного мислення, вміння інтерпретації інформації, що уможливлює адекватне сприйняття текстів різних літературних течій та шкіл.

Наукові роботи з новітньої літератури мають на меті контроль знань з цієї дисципліни, перевірку вміння студента критично осмислювати художню літературу, розкрити обрану тему, логічно та лінгвістично грамотно викласти свої думки. Вони розглядають актуальні проблеми літературознавства, які не знайшли достатнього висвітлення у наукових працях.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів факультету іноземних мов із новітньою періодизацією англомовної літератури; розкрити особливості кожного періоду стосовно його зародження та розвитку; встановити та пояснити стилі, течії та напрямки на різних рівнях розвитку літератури.

Підвищення рівня підготовки студентів із новітньої англомовної літератури сприятиме науковому розумінню теоретичних основ вивчення літератури сьогодення на рівні сучасного статусу науки про літератури, а також навчить студентів робити порівняльний аналіз та розбиратись у творчості авторів та літературних віяннях.

 

СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ПОЕЗІЯВикладач: к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.Опис курсу:

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з предметом сучасної англомовної (британської та американської) поезії, його завданнями, проблематикою та ключовими поняттями.

Особлива увага приділяється формуванню навичок самостійного критичного мислення, вміння інтерпретації інформації, що уможливлює адекватне сприйняття текстів різних літературних течій та шкіл в історично-культурному аспекті. На перше місце висувається постать автора та його прагматичні настанови.

Дипломні роботи з сучасної англомовної поезії мають на меті перевірку вміння студента критично осмислювати поетичні тексти, розкрити обрану тему, логічно та лінгвістично грамотно викласти свої думки. Вони розглядають актуальні проблеми поетики, які не знайшли достатнього висвітлення у наукових працях.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів факультету іноземних мов із сучасною періодизацією поезії в рамках англомовної літератури; розкрити особливості кожного періоду стосовно його зародження та розвитку; встановити та пояснити стилі, течії та напрямки на різних рівнях розвитку літератури.

Результати голосування студентів: Вибіркові дисципліни (11 семестр, Cередня освіта) (Відповіді)

Курс   4  Семестр  8  Навчальний   рік   2020-2021   н.р.

 

СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ЛІТЕРАТУРА

Викладач: к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.

Опис курсу:

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з предметом сучасної англійської літератури, його завданнями та проблематикою, з деякими ключовими поняттями, що є релевантними для філологічної діяльності.

Особлива увага приділяється формуванню навичок самостійного критичного мислення, вміння інтерпретації інформації, що уможливлює адекватне сприйняття текстів різних літературних течій та шкіл.

Kypcoві та дипломні роботи з літератури мають на меті контроль знань з цієї дисципліни, перевірку вміння студента критично осмислювати художню літературу, розкрити обрану тему, логічно та лінгвістично грамотно викласти свої думки. Вони розглядають актуальні проблеми літературознавства, які не знайшли достатнього висвітлення у наукових працях.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів факультету іноземних мов із періодизацією сучасної англійської літератури; розкрити особливості кожного періоду стосовно його зародження та розвитку; встановити та пояснити стилі, течії та напрямки на різних рівнях розвитку літератури.

СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ПОЕЗІЯ

Викладач: к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.

Опис курсу:

Лекції з курсу спрямовані на ознайомлення студентів з предметом сучасної англомовної (британської та американської) поезії, його завданнями, проблематикою та ключовими поняттями.

Особлива увага приділяється формуванню навичок самостійного критичного мислення, вміння інтерпретації інформації, що уможливлює адекватне сприйняття текстів різних літературних течій та шкіл в історично-культурному аспекті. На перше місце висувається постать автора та його прагматичні настанови.

Дипломні роботи з сучасної англомовної поезії мають на меті перевірку вміння студента критично осмислювати поетичні тексти, розкрити обрану тему, логічно та лінгвістично грамотно викласти свої думки. Вони розглядають актуальні проблеми поетики, які не знайшли достатнього висвітлення у наукових працях.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів факультету іноземних мов із сучасною періодизацією поезії в рамках англомовної літератури; розкрити особливості кожного періоду стосовно його зародження та розвитку; встановити та пояснити стилі, течії та напрямки на різних рівнях розвитку літератури.

Результати голосування студентів 4 курсу весняний семестр  2020/2021 н.р.

 

 

 

Курс   5  Семестр  2  Навчальний   рік   2020-2021   н.р.

 

Новітні технології навчання іноземних мов в ЗЗСО

 

Викладач: асист. Худик Катерина Георгіївна

 

Course description: The practical course “New Technologies” aims to provide students with knowledge of the characteristics of new technologies in teaching English. The course aims to study the main aspects of new technologies in language teaching. This course is aimed at developing skills of using new technologies in everyday basics, as well as conducting a lesson using new technologies in English. After completing the course, the student will objectively implement knowledge and develop the skills of developing a course taking into account new technologies and students’ needs. By the end of the course students will develop the sequence of lessons using new technologies.

The Importance of using New Technologies while teaching:

1.        Students demand it.

2.         New teachers are demanding it.

3.         Kids are the digital native.

4.         Kids can learn at their own pace.

5.         With technology, there are no limitations.

6.         Technology has the ability to enhance relationships between teachers and students.

7.         Testing has gone online

8.         Multitude of resources

9.         Technology keeps kids engaged.

10.        Technology is necessary to succeed outside of primary and secondary education.

 

Інформаційно-комунікативні методи в навчанні англійської мови

Викладач: асист. Худик Катерина Георгіївна

 

Course description: The practical course “’Informational and communicative Technologies” aims to provide students with knowledge of the characteristics of ICT in teaching English. The course aims to study the main aspects of ICT in language teaching. This course is aimed at developing skills of using ICT in everyday basics, as well as conducting a lesson using ICT in English. After completing the course, the student will objectively implement knowledge and develop the skills of developing a course taking into account ICT and students’ needs. By the end of the course students will develop the sequence of lessons using ICT.

The Importance of using ICT while teaching:

•                Improvements in the students’ motivation.

•                Students’ presentation of work also improves, as a result of using ICT

•                Their ability to work independently also increases, as well as their ability to organise their own work (i.e. prioritise) .

•                Their Social skills, self-esteem, self-discipline and confidence in communicating with others outside their school and family circles enhance too.

•                ICT improve group working and cooperative skillsndance at school

•                They also increase responsibility for their own learning, changing interactions within the classroom and involving others outside the physical classroom in learning/social activities.

 

Результати голосування студентів 5 курсу весняний семестр  2020/2021 н.р.

 

 

 

Опис вибіркових дисциплін спеціальність «Середня освіта» 2020 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “СЕРЕДНЯ ОСВІТА”

Comments are closed