Теми курсових робіт

3 курсу спеціальності “Філологія” денної форми навчання

Тема Студент Керівник
1. “Стилістичні засоби відображення зовнішності людини у сучасному англомовному рекламному дискурсі” Мельник К. 312 к.ф.н., доц. Бешлей О.В.
2. Особливості вживання іменників на матеріалі британських текстів пісень 1990х-2010х років Сокульська Ю. 312 асист. Стерлікова М.С.
3. 1. Засоби вираження концепту WEALTH в авторському дискурсі (на матеріалі “The Great Gatsby”) Лучак С. 312 к.ф.н., асист. Федич Г.Д.
4. Засоби експресивності у текстах онлайн-медіа Ребрина К. 312 к.ф.н., асист. Куковська В.І.
5. Стилістичні особливості мікроблогів (на матеріалі акаунтів (….) у мережі Instagram. Берча І. 312 к.ф.н., асист. Батринчук З.Р.
6. 1. Особливості англомовного коміксу: лінгвістичний та екстралінгвістичний аспекти Хованець Ю. 312 к.ф.н., доц. Соловйова О.В.
7. Фонетичні особливості промов засновника AliExpress Джека Ма Люзан Р. 311 к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.
8. Мовні особливості медичних термінів у кінодискурсі (на матеріалі скриптів телесеріалу «Анатомія Грей») Богданюк М. 311 к.ф.н., доц. Гнатковська О.М.
9. Соматичний компонент фразеологічних одиниць в англійській мові Стольніцька В. 311 асист. Ліннікова
10. Специфіка функціонування абревіатур у сучасному англомовному науковому дискурсі Козуб А. 311 к.ф.н., доц. Бешлей О.В.
11.Евфемізми як джерело синонімії в сучасній англійській мові Булковська Д. 311 Асист.Довгопола
12. Фразеологічні одиниці в газетних статтях на тему Culture: структурний та семантичний аспекти. Ростов П. 311 К.ф.н., асист. Негрич
13. Специфіка вживання прикметників опису людини в авторському дискурсі. Бублич Х. 311 К.ф.н., асист. Ковалюк М.
14.Стилістичні особливості пейзажних описів в оповіданнях С. Моема Федорюк М. 311 к.ф.н., доц. Мусурівська О.В.
15. Метафора у поезії 21 століття Дмитрук О. 312 к.ф.н., доц. Павлович Т.І.
16. Функціонування колоронімів у сучасному англомовному публіцистичному тексті Глущук С. 311 к.ф.н., доц. Грижак Л.М.
17. Словотвірні особливості термінів сучасної англійської фахової мови медицини Хомич Д. 311 д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.
18. Особливості лексико-семантичного поля TRAVEL у публіцистичному дискурсі (етимологічний та морфологічний аспекти) Яруш Н. 311 асист. Буртник Б.Я.
19. Лексичні трансформації при перекладі юридичних текстів Матушак С. 312 к.ф.н., доц. Сапожник І.В.
20. Особливості функціонування конструкції had better/best; would rather / sooner у художньому текст Даниленко А. 312 к.ф.н., доц. Лопатюк Н.І.
21. Функціонування дієслів мовлення у сучасному художньому дискурсі. Туркевич М. 311 асист. Лукащук М.В.
22. Мовні засоби створення місцевого колориту в художньому дискурсі Агати Крісті Кузьмова О. 311 асист. Кравченко О.В.

Теми курсових робіт студентів

3 курсу спеціальності “Філологія” заочної форми навчання

Тема Студент Керівник
1.Особливості використання стилістичних засобів в американському художньому дискурсі (на матеріалі “The Great Gatsby”) к.ф.н., асист. Федич Г.Д.
2. Лінгвістичні особливості англійського поетичного тексту в діахронії к.ф.н., доц. Соловйова О.В.
3. Лексико-семантичне наповнення рубрики CORONAVIRUS в CNN News. к.ф.н., доц. Соловйова О.В.
4. Лексико-семантичне поле “ОДЯГ” у романі Р. Хам “Кравчиня” (R. Ham “The Dressmaker”) к.ф.н., доц. Гнатковська О.М.
5. Функціонування епітета в газетному тексті. к.ф.н., асист. Ковалюк М.В.
6. Лексичні особливості пейзажних описів в оповіданнях С. Моема к.ф.н., доц. Мусурівська О.В.
7. Використання сенсорної лексики у прозовому творі (на матеріалі….) к.ф.н., доц. Мусурівська О.В.
8. Концепт «ЕКОЛОГІЯ» та його складові К.ф.н., доц. Павлович Т.І.
9. Лексико-семантичне поле КОВІД-19 к.ф.н., доц. Павлович Т.І.

Теми курсових робіт студентів

4 курсу спеціальності “Філологія” денної форми навчання 

Тема Студент Керівник
1. Сучасна англомовна реклама лікарських засобів: структурний та лексико-стилістичний аспекти (на матеріалі мас-медійного дискурсу) Вакарюк С. д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.
2. “Метафорична репрезентація образу краси (на матеріалі сучасних жіночих глянцевих журналів)” Шульженко К. к.ф.н., доц. Бешлей О.В.
3.”Стилістичні та прагматичні особливості використання ненормативної лексики в англійській мові (на матеріалі скрипту серіалу “Sex and the City” Кошельник Б. к.ф.н., доц. Бешлей О.В.
4. Особливості вербалізації образу України в сучасній англомовній пресі Швець М. к.ф.н., доц. Лопатюк Н.І.
5. Засоби експресивності у текстах публіцистичного та рекламного стилів: порівняльний аналіз. Кучерява І. к.ф.н., асист. Куковська В.І.
6. Комунікативні стратегії захоплення уваги у рекламному дискурсі. Фуркал В. к.ф.н., асист. Батринчук З.Р.
7. Лексичні засоби опису природи на матеріалі статтей National Geographic Мартинішина А. к.ф.н., доц. Соловйова О.В.
15. Стилістичні прийоми у англомовному пісенному дискурсі Киф’як Х. к.ф.н., доц. Сапожник І.В.
9. Гендерний аспект граматичних особливостей діалогічного мовлення в авторському дискурсі (на матеріалі домашнього читання) Хайрутдінова Ю. к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.
10. Засоби експресивності рекламних текстів косметичних засобів: гендерний аспект Буковей Т. к.ф.н., доц. Гнатковська О.М.
11. Фразеологічні одиниці ЛСП УСПІХ в авторському дискурсі: семантичний і функційний аспекти Юрчак К. к.ф.н., асист. Ковалюк Ю. В.
12. Номінація віку в сучасній англійській мові. Кільмар О. к.ф.н., доц. Лопатюк Н.І.
13. Переклад   лінгвостилістичних засобів в сучасному англомовному художньому дискурсі Кальчук Т. к.ф.н., асист. Ковалюк М.В.
14. Структура та семантичні особливості компаративних одиниць в сучасній англійській мові Сибірко О. к.ф.н., доц. Грижак Л.М.

Теми курсових робіт студентів

4 курсу спеціальності “Філологія” заочної форми навчання

Тема Студент Керівник
1. Лексико-семантичне поле White collar worker ( на матеріалі публіцистичного дискурсу) Єсипенко Н.Г.
2. Мовні одиниці на позначення невизначеної кількості в сучасній англійській мові Грижак
3. Фреймова структура концепту LOVE на основі скриптів серіалу «,,,,,,,,,» К.ф.н., доц. Павлович
4. Лексико-семантичне поле дієслів чуттєвого сприйняття у романі С. Кінселли “Дівчина і привид” (S. Kinsella “Twenties Girl”). Гнатковська
5. Використання фразеологізмів у сучасній англомовній мультиплікації Суродейкіна
6. Особливості репрезентації рекламної інформації в англомовному мас-медійному дискурсі Соловйова
7. Лінгвостилістичні та структурно-семантичні особливості TedTalks на психологічну тематику Лопатюк
8. Засоби вираження поняття PANDEMIC у текстах англомовних газет. Федич
9. Стилістичні особливості промов засновника Facebook Марка Цукерберга Суродейкіна
10. Семантичний та функційний аспекти фразеологічних одиниць в газетних статтях на тему Coronavirus. Негрич
11. Мовні засоби вираження категорії темпоральності в сучасному політичному дискурсі Ковалюк Ю.
12. Мовні засоби опису місця подій (на матеріалі детективних романів сучасної британської літератури) Ковалюк М.
13. Синтаксичні особливості рекламного тексту косметичних засобів Негрич   Н.Д.

 

Comments are closed