Науковий вісник “Германська філологія”

У збірнику вміщено статті, де розглянуто актуальні питання граматики, когнітивної та комунікативної лінгвістики, лінгвосеміотики, лінгвістики тексту та дискурсології. Видання розраховано на філологів–германістів, науковців, аспірантів, ви-кладачів старших класів шкіл і гімназій.
Редколегія випуску:
Єсипенко Н.Г., доктор філологічних наук, доцент (науковий редактор), Кушнерик В.І., доктор філологічних наук, професор (заступник наук. редактора), Бабелюк О.А., доктор філологічних наук, професор, Бєлова А.Д., доктор філологічних наук, професор, Бялик В.Д., доктор філологічних наук, професор, Колесник О.С., доктор філологічних наук, професор, Михайленко В.В., доктор філологічних наук, професор, Осовська І.М., доктор філологічних наук, доцент, Приходько Г.І., доктор філологічних наук, професор, Садовник–Чучвага Н.В., кандидат філологічних наук (відповідальний секретар).
Міжнародна редколегія:
Ернст П., доктор філології, професор (університет м. Відень, Австрія), Костова Л., доктор філології, професор (університет м. Велико Търново, Болгарія), Мачіука Дж., доктор філології, професор (університет м. Сучава, Румунія), Увановіч З., доктор філології, професор (університет м. Осієк, Хорватія), Холл Л., магістр мистецтв у галузі освіти (університет м. Маноа, США).
Свідоцтво міністерства України у справах преси
та інформації № 2158 серії КВ від 21.08.1996
Загальнодержавне видання
Збірник входить до переліку видань ВАК України (Бюлетень ВАК, 2010. – № 5. – С. 16)
Друкується за ухвалою Вченої Ради Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
Адреса редколегії випуску
(„Германська філологія”):
Кафедра англійської мови,
факультет іноземних мов
вул. Коцюбинського, 2,
58012 Чернівці, Україна

Скачати всі випуски Наукового вісника “Германська філологія”

 

 

Comments are closed