Години консультацій викладачів

Викладач Індивідуальні консультації Кураторська година Робочий е-mail
Єсипенко Надія Григорівна Сер.13:00-14:00 —————————- n.yesypenko@chnu.edu.ua
Батринчук Зоряна Романівна Вт 14.30-15.30 Пн 13.00-14.00 (1 т) z.batrynchuk@chnu.edu.ua
Бешлей Ольга Василівна Пн 14:30-15:30 Ср 13:00-14:00 o.beshlei@chnu.edu.ua
Довгопола Анна Сергіївна Чт 11:10-12:30 —————————- a.dovgopola@chnu.edu.ua
Буртник Богдана Ярославівна Ср 13:00-14:00 Вт 14:30-15:30 b.burtnyk@chnu.edu.ua
Гнатковська Олена Михайлівна Вт 16:00-17:00 Пн 17:30-18:30 o.hnatkovska@chnu.edu.ua
Ліннікова Вікторія Олександрівна Чт 11:30-12:50 Чт 14:40-15:40 v.linnikova@chnu.edu.ua
Лукащук Михайло Володимирович Чт. 13:00-14:20 —————————- m.lukashchuk@chnu.edu.ua
Мігорян Ольга Василівна Ср 11:30-12:30 ____________________ o.migorian@chnu.edu.ua
Виспінська Наталя Михайлівна
Лопатюк Наталя Іванівна Сер. 11.30-12.50 Пон.11.50-12.50 n.lopatiuk@chnu.edu.ua
Федич Ганна Дмитрівна Пт. 14:40-15:40 Чт. 11:30-12:30 h.fedych@chnu.edu.ua
Москаль Тетяна Дмитрівна Ср 9:50-11:10 Вт 13:00-14:20 t.moskal@chnu.edu.ua
Куковська Вікторія Ігорівна Пн 9:50-11:30 Вт 14.30-15.30 v.kukovska@chnu.edu.ua
Грижак Людмила Михайлівна Вт 11:30-12:30 Ср 14.40–16.00 l.gryzhak@chnu.edu.ua
Негрич Наталя Дмитрівна Пн 13:00-14:00 Чт. 11:30-12:30 (1 т.) n.negrych@chnu.edu.ua
Орищук Сергій Васильович Ср 14:40 – 15:40 —————————- s.oryshchuk@chnu.edu.ua
Стерлікова Маргарита Сергіївна Чт 11:30-12:30 Пн 10:00-11:00 (1 т) m.sterlikova@chnu.edu.ua
Павлович Тетяна Іванівна Ср 11.30-12.30 Пт 13:00-14:00 (1 т) t.pavlovych@chnu.edu.ua
Сапожник Ірина Володимирівна Пн 13:00-14:00 Чт 13:00-14:00 i.sapozhnyk@chnu.edu.ua
Соловйова Ольга Валентинівна Пн 16:00-17:00 Сер. 12:00-13:00 o.solovyova@chnu.edu.ua
Суродейкіна Тетяна Валеріївна Ср 14:40-16:00 Пн 13:00-14:20 t.surodeikina@chnu.edu.ua
Ковалюк Мирослава Володимирівна Чт 13:00-14:00 Пт 11:30-13:00 m.kovaliuk@chnu.edu.ua
Шиба Альона Василівна Вт 11:30-12:50 Чт 11:30-12:50 a.shyba@chnu.edu.ua
Ковалюк Юрій Володимирович Ср 13:00-14:00 Пт 13:00-14:00 y.kovalyuk@chnu.edu.ua
Худик Катерина Георгіївна Вт 11:30-12:50 (2 т.) k.khudyk@chnu.edu.ua
Кравченко Олена Володимирівна Ср 13:00-14:20 Пн 13:00-14:20 o.kravchenko@chnu.edu.ua
Мусурівська Олеся Валеріївна Пн 11:30-14:20 Пт 13:30-14:20 o.musurivska@chnu.edu.ua

Comments are closed