1 курс спеціальність “Середня освіта”

Осінній семестр

Обов’язкові дисципліни:

Силабус_Основна іноземна мова_ 1 курс СО_2023-24

Силабус_Вступ до спеціальності_1 курс_СО_2023-24

Cилабус_Вступ до літературознавства_СО_2023-24

Вибіркові дисципліни:

Comments are closed