4 курс спеціальність “Філологія”

Обов’язкові дисципліни:

Силабус_Основи теорії мовної комунікації 4 курс Філологія 2023

 

Вибіркові дисципліни:

Силабус_Друга мова_Філол_2023

Cилабус_Усне_мовлення_4 курс_Філологія_2023

Comments are closed