Тематика наукових робіт аспірантів

Під керівництвом завідувача кафедри англійської мови д.ф.н., професора Єсипенко Н.Г. аспіранти працюють над такими темами:

– Янковець Олена, тема кандидатської дисертації «Англійська прикордонна термінологія: структурний, семантичний, когнітивний та функціональний аспекти», 4 рік навчання стаціонарної форми;

– Чайковська Наталя, тема кандидатської дисертації «Ідіостиль Ієна Макюена: структурно-синтаксичний та семантико-когнітивний аспекти», 2 рік навчання стаціонарної форми;

– Молочко Ольга, тема кандидатської дисертації «Актуалізація лінгвокультурних концептів у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі», 2 рік навчання стаціонарної форми.

Під керівництвом завідувача кафедри англійської мови д.ф.н., професора Єсипенко Н.Г. захищено наступні кандидатські дисертації:

  • Актуалізація концепту CONFLICT / КОНФЛІКТ в англомовному політичному дискурсі (Заньковська Ганна Дмитрівна);
  • Актуалізація концепту GLOBALISATION в науковому та мас-медійному дискурсах (Мунтян Любов Вікторівна);
  • Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика (Городецька Ірина Василівна);
  • Алюзія як маркер інтертекстуальності в англійськомовному газетному заголовку (Сунько Наталія Олегівна);
  • Структурно-семантичні особливості англійської геодезичної термінології (Грибіник (Гринда) Юлія Ізидорівна);
  • Актуалізація концепту LANGUAGE в сучасному англійськомовному публіцистичному дискурсі (Ярич (Ковалюк) Мирослава Володимирівна);
  • Експресивність сучасного англомовного епістолярного дискурсу: синтаксичні та параграфемні засоби (на матеріалі епістолярних романів XXI століття) (Батринчук Зоряна Романівна);
  • Вербалізація авторських інтенцій у сучасному американському художньому тексті: експресивно-синтаксичний підхід (Томусяк Аліна Олегівна);
  • Медіативні стратегії посередника у конфліктному дискурсі (на матеріалі англомовних художніх творів XX–XXI століть) (Чорній Анастасія Любомирівна).

 

 

 

 

Comments are closed