6 курс спеціальність “Філологія”

Осінній семестр 2021-2022 нр

Вибіркові дисципліни

Силабус_Лінгвокраїнознавство другої мови_МагФіл_2021-2022

Силабус_Друга іноземна мова(фр)_МагФіл _2021-2022

Силабус_Друга іноземна мова(нім)_МагФіл_2021-2022

Наскрізна програма практики 6 курс

Comments are closed