Проблемно-пошукова група “Debating Society”

Проблемно-пошукова група “Debating Society” була створена у 2021 році для розвитку навичок критичного мислення, висловлення й аргументації власної точки зору та переконання аудиторії у студентів кафедри англійської мови (Керівники: Гнатковська О.М., Соловйова О.В., затверджено на засіданні кафедри англійської мови № 8 від 27.08.2021р.).

Крім вмінь формулювати переконливі аргументи й відстоювати їх і, водночас, сприймати контраргументи колег та спонтанно пропонувати відповіді на запитання під час дискусії, робота у групі зосереджена на розвитку так званних “soft skills”.

Керівникі групи пропонують до розгляду теми зі сфери особистихпрофесійних та методологічних гнучких навичокщо забезпечує комплексний підхід до розвитку загальних та фахових компетентностей студентів.

Список тем:

List of topics

Засідання:

Засідання проблемно-пошукової групи “Debating Society” 13 листопада 2023 року

Засідання проблемно-пошукової групи “Debating Society” 9 жовтня 2023 року

Comments are closed