Вимоги до проходження практики для студентів 2 курсу (СО)

Розподіл студентів 2 курсу  2023-2024 н.р.

з 14.09.2023 по 07.12.2023 (один день на два тижні, четвер по першому тижню)

1.Наказ_про_пpoxoдження педагoгiчної практики_2 курc

Направити на проходження ознайомлювальної педагогічної практики з основної іноземної мови (англійської) з 14.09.2023 по 07.12.2023  (один день на два тижні, четвер по першому тижню) студентів 2-го курсу денної форми навчання факультету іноземних мов в такі навчальні заклади:
Навчальний заклад – Чернівецький ліцей № 5 “Оріяна”
Керівник-методист – Довгопола Анна Сергіївна
1. Ришовська Ольга Геннадіївна
2. Пелих Дарина Володимирівна
3. Юркіш Сніжана Ігорівна
4. Лежавський Антон Сергійович
5. Данилюк Аліна Іванівна
6. Кіх Катерина Богданівна
7. Іванчак Вероніка Сергіївна
8. Тарновецька Тетяна Тарасівна
9. Сайнюк Романа Іванівна
Навчальний заклад – Чернівецький ліцей № 7
Керівник-методист – Москаль Тетяна Дмитрівна
1. Бауер Катерина Вікторівна
2. Бобик Вікторія Ігорівна
3. Катаранчук Єлена Дмитрівна
4. Развадовська Анна Василівна

5. Романів Вікторія Романівна
6. Фещук Богдан Олександрович
7. Топкіна Софія Володимирівна
8. Устяк Анжеліка Ярославівна
9. Лучкей Денис Олександрович

Навчальний заклад – Чернівецький ліцей № 9
Керівник-методист – Бешлей Ольга Василівна
1. Драпак Софія Степанівна
2. Балацко Вікторія Юріївна
3. Кондратюк Оксана Олегівна
4. Митрофанюк Крістіна Сергіївна
5. Гладун Дарина Сергіївна
6.Соловей Наталія Олександрівна
7.Безпалько Валерія Валеріївна
8.Соловйова Тетяна Андріївна
9.Валешна Інна Володимирівна

Навчальний заклад – Чернівецький ліцей № 13
Керівник-методист –Худик Катерина Георгіївна
1.Томейчук Богдана Іванівна
2.Рубаненко Олександра Євгенівна
3. Пелепко Євгенія Олексіївна
4.Медведєва Анна
5.Постевка Марія-Руслана Георгіївна
6.Шутко Олександра Михайлівна
7.Георгіян Аліса

Навчальний заклад – Чернівецький ліцей № 10
Керівник-методист – Орищук Сергій Васильович
1. Луцу Валерія Георгіївна
2. Демировська Софія В’ячеславівна

Керівник-методист – Орищук Сергій Васильович
Навчальний заклад – Комишанська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26
1. Малихіна Валерія Сергіївна
Керівник-методист – Орищук Сергій Васильович
Навчальний заклад – Горішньошеровецький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Чернівецької області
1. Дроник Олександра-Марія Віталіївна

Керівник-методист – Орищук Сергій Васильович
Навчальний заклад – Кіцманський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. “Кіцманський ліцей”
1. Кардінал Вікторія Олегівна

Керівник-методист – Орищук Сергій Васильович
Навчальний заклад – Путильський ліцей ім. Ю.Федьковича
1. Тріщук Таїсія Дмитрівна
Керівник-методист – Орищук Сергій Васильович
Навчальний заклад – Новоселицький ліцей №1
1. Кумар Александер Арунович
Керівник-методист – Орищук Сергій Васильович
Навчальний заклад – ОЗО “Волоківський ліцей”
1. Остафійчук Георгій Ігорович

Керівник-методист – Орищук Сергій Васильович
Навчальний заклад – Чернівецька ЗОШ № 38
1. Горевич Ольга Іванівна

Розподіл студентів на педагогічну практику

2 курс заочне відділення

014 Середня освіта

Осінній семестр 2023-2024 н.р.

7 днів до 10.01.24

Керівник практики: Довгопола Анна Сергіївна

 1. Алергуш Максім Іванович
 2. Постевка Марія -Руслана Георгіївна
 3. Варварів Ярина Андріївна
 4. Дзюбак Вікторія Миколаївна
 5. Дондюк Анна Олександрівна
 6. Жолобай Діана Василівна
 7. Копильчук Софія Ігорівна
 8. Незвецька Катерина Іванівна

Керівник практики: Москаль Тетяна Дмитрівна

 1. Петров Олександр Андрійович
 2. Прокоп Діана Іванівна
 3. Руснак Ольга Володимирівна
 4. Тарновецька Наталія Василівна
 5. Турецька Олександра Андріївна
 6. Слюсарчук Вікторія Юріївна
 7. Турчинець Тетяна Ярославівна

Вимоги до проходження керованого спостереження для студентів 2 курсу

 • Відвідати мінімум 4 уроки англійської мови у день проходження практики;
 • Описати хід відвіданих уроків у щоденнику практики;
 • Виконати завдання для спостереження та аналізу (Observation tasks)
 • Observation tasks Module 1
 • Observation tasks Module 2

Хід виконання студентами програми навчальної практики здійснюється за допомогою поточного і підсумкового форм контролю. Методами поточного контролю є: щоденник з практики (ведеться на базі практики) та практичні завдання керованого спостереження (виконуються на базі практики, а їх результати обговорюються у навчальному підрозділі). Поточний контроль виконання студентом програми навчальної практики (практичних завдань керованого спостереження (observation tasks)) та контроль за веденням щоденника з практики здійснює керівник-методист навчального підрозділу. Формою підсумкового контролю є екзамен у 4 семестрі.

 Документи: 

Програма спостережної практики

Щоденник практики

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання

Модуль 1. Розуміння учнів та процесу учіння – 35 балів

Змістовий модуль 1. Психологічні чинники у вивченні англійської мови – 5 балів

Змістовий модуль 2. Оволодіння іноземною мовою – 10 балів

Змістовий модуль 3. Розвиток автономії учня – 10 балів

 

Модуль 2. Підготовка до вчителювання 1 – 35 балів

Змістовий модуль 4. Принципи комунікативного навчання мови – 10 балів

Змістовий модуль 5. Навчання граматики у контексті – 5 балів

Змістовий модуль 6. Навчання лексики у контексті – 10 балів

Змістовий модуль 7. Керування роботою класу – 10 балів

 

Кількість балів за екзамен – 40 балів

Сумарна кількість балів – 100 балів

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка за національною

шкалою

 

Оцінка за шкалою ECTS

 

Оцінка (бали) Пояснення за

розширеною шкалою

 

Відмінно A (90-100) відмінно
Добре

 

B (80-89) дуже добре
C (70-79) добре
Задовільно D (60-69) задовільно
E (50-59) достатньо
Незадовільно

 

 

FX (35-49) (незадовільно) з можливістю повторного складання
F (1-34) (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

 

 

Критерії оцінювання практики

Підсумкова оцінка з педагогічної практики є сумою балів поточного й підсумкового контролю, отриманих за окремі модулі. Кожний модуль оцінюється визначеною кількістю балів так, щоб їх сума за виконання завдань педагогічної практики знаходилася в межах 100 балів. Підсумкова оцінка (бали) виставляється після повного завершення проходження педагогічної практики.

Оцінка «відмінно» (А – 90-100 балів) ставиться, коли практикантом переважно всі завдання модулів виконані на високому рівні. При цьому:

 • практикант виявив себе організованим, сумлінним, ініціативним;
 • користувався повагою й одержав високу оцінку серед студентів, методистів, керівників педпрактики;
 • здав правильно оформлену документацію у визначений термін.

Оцінка «добре» (В – 80-89 балів) ставиться за виконання практикантом усіх завдань модулів на відповідному рівні.

 • практикант проявив себе організованим і старанним;
 • одержав позитивну оцінку своєї діяльності серед студентів, учителів,

методистів і керівника практики;

 • подав у визначений термін правильно оформлену документацію.

Оцінка «добре» (С – 70-79 балів) ставиться, якщо практикант виконав усі завдання модулів на хорошому рівні.

 • виявив себе організованим;
 • одержав хорошу оцінку своєї роботи серед студентів, учителів, методистів, керівників практики;
 • подав документацію, до якої є певні зауваження щодо оформлення;
 • допустив незначні помилки у виконанні завдань педпрактики.

Оцінка «задовільно» (D – 60-69 балів) ставиться, якщо студент в основному виконав завдання модулів, але при цьому:

 • допустив помилки у виконанні завдань педпрактики;
 • порушив термін подання документації;
 • подав документацію, до якої є певні зауваження щодо оформлення;
 • проявив себе як організований, але недостатньо старанний.

Оцінка «задовільно» (Е – 50-59 балів) ставиться, якщо студент виконав завдання модулів зі значними помилками, з помітним порушенням вимог до оформлення документації. При цьому:

 • порушив термін подання документації;
 • проявив себе недостатньо ініціативним і самостійним під час педпрактики;
 • не провів усієї кількості уроків, зазначених у вимогах педпрактики;
 • має зауваження щодо дотримання режиму праці, поведінки, етики з місця

проходження практики.

Оцінка «незадовільно» (F – 35-49 балів) ставиться тоді, коли окремі завдання модулів виконані на незадовільному рівні. Практикант проявив себе як невідповідальний, недисциплінований. Кількість проведених уроків становить 50% від їх загальної кількості.

Оцінка «незадовільно» (Fx – 1-34 балів) ставиться за систематичні пропуски уроків (занять), відсутність комплекту документації, за повне нерозуміння теоретичних понять.

 

Примітка. Оцінка за педпрактику виставляється протягом двох днів після завершення педпрактики, коли перевірена документація.

Comments are closed