Теми курсових робіт

Список тем курсових робіт 3 курсу спецільності Філологія 2023-2024

Єсипенко Н.Г. Структура кольоропозначень в сучасній англійській мові Швець Катерина
Гнатковська О.М. Стилістичні особливості британських блогів про стиль життя (lifestyle blogs). Величко Анастасія
Мігорян О.В. Особливості вживання скорочень у соцмережах (на матеріалі англійської мови) Зав’ялець Катерина
Соловйова О.В. Синтаксична організація текстів сучасних fashion-блогів Галіп Оксана
Лопатюк Н.І.  Особливості означальних підрядних речень у політичному дискурсі Красовська Вікторія
Павлович Т.І. Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови  Болдирева Поліна -313
Сапожник І.В. Лексичні трансформації при перекладі сленгу Колотило Христина
Суродейкіна Т.В. Етимологія англомовної медичної термінології Воротняк Анастасія
Батринчук З.Р. Синтаксичні засоби творення експресивності у промовах сучасних британських політиків. Дутчак Ліза
Федич Г.Д. Особливості лексико-семантичного поля WAR у англомовному публіцистичному дискурсі (на основі Війни в Україні) Орел Ангеліна
Ковалюк Ю.В. Лексико-стилістичні особливості портретів героїв у романі С.Кінселла «My not so Perfect Life» Гулько Анна
Ковалюк М.В. Стилістичні засоби в сучасному англомовному медійному

дискурсі.

Мельничук  Юлія
Буртник С.Я. Функціонування метафор у художньому дискурсі Корчак Дарина
Буртник Б.Я.  Явище “гра слів” як засіб вираження комунікативного непорозуміння (на матеріалі сіткому “Друзі”) Желіховська Крістіна
Ліннікова В.О. 1. Лексичні засоби творення образу “Їжа” у сучасному англомовному дискурсі

2. Англомовні скорочення у соціальних мережах

1.Ряба Єлізавєта

 

2.Цопа Юлія

Вітвіцька Н.М. 1.Функціональні характеристики метафори у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі

2. Мовні засоби зображення героїв та антигероїв в кінодискурсі: стилістичний аспект

1.Савчук Катерина

 

2.Сиротян Катерина

Драпак А.С. 1.Особливості ділових документів в сучасній англійській мові: структурний та стилістичний аспект

 

2.Особливості виживання маркерів неозначеної кількості в англомовному політичному дискурсі

 1. Лісова Ілона

2. Сметаняк Яна

Довгопола А.С. 1.Формування фонетичної компетентності учнів середньої школи

2.Терміни комп’ютерної сфери: структурні та етимологічні  характеристики

1.Горецька Катерина – 311
2.Жалоба Марина 313
.Єсипенко Н..Г. 1.Власні назви у рекламному англомовному тексті

2.Фразеологізми з компонентом зоонімом в сучасній англійській мові

1.Піта Ніколь
2.Тодерішина Дарія
Орищук С.В. Поняття ГІБРИДНА ВІЙНА в сучасній англомовній пресі Бойченюк Андрій
Мусурівська О.В. Стилістичні особливості поезії в сучасній британській літературі ( на матеріалі…) Руснак Анастасія 313

Список тем курсових 3 курс Середня освіта стаціонар 2023-2024

Єсипенко Н.Г. Мотивація як інструмент ефективного вивчення іноземної мови  середній школі Вербовецька Ірина 315
Гнатковська О.М. Розвиток навичок усного мовлення учнів середньої школи за допомогою технології майндмеппінгу (mindmapping). Ангел Олеся 315
Мігорян О.В. Удосконалення навичок говоріння за допомогою відео файлів на уроках англійської мови у дітей

старшого шкільного віку

Комерзан Анастасія 316
Соловйова О.В. Проєктне навчання як засіб розвитку ключових компетентностей на уроках англійської мови Долинчук Юлія 316
Бешлей О.В. 1. “Потенціал використання методики storytelling на уроках англійської мови у середній школі”

2. “Потенціал використання flipped classroom на уроках англійської мови у середній школі”

1. Корнелюк Соломія Любомирівна,316

 

2. Юришин Дмитро

Лопатюк Н.І.  Формування вправ з граматики для учнів 7-их класів з допомогою штучного інтелекту Лисенко Анатолій 315
Павлович Т.І. Навчання граматики в середній школі Тамазликар Любов 315
Сапожник І.В. Види роботи над розвитком мовлення в початковій школі Лотинець Яна-314
Суродейкіна Т.В. Використання пісенного матеріалу для викладання граматики англійської

мови в середній школі

Мартинова Катерина, 316
Батринчук З.Р.  Методика Present-Practice-Produce на уроках англійської мови в старшій школі Андрич Ангеліна 314
Федич Г.Д. 1.Розвиток навичок аудіювання в середній школі

2.Розвиток навичок читання в умовах дистанційної освіти в середній школі

 1. Броска Анастасія,316
 2. Мацієвська Юлія 314
Ковалюк

Ю.В.

1.Проєктні технології на уроці іноземної мови 1.Кушнір Вікторія 315

 

Ковалюк

М.В.

1. Інноваційні методи навчання іноземної мови в старшій школі

2. Формування англомовної писемної компетентності учнів молодших класів

 1. Ватаман Тетяна 315
 2. Тімку Олександра 316
Довгопола А.С. 1. Використання методики СLIL на уроках англійської мови Нікітова Наталія , 315
Буртник Б.Я. Стратегії оволодіння англомовною лексикою у середній школі Кравчук Оксана Юріївна 315
Буртник

С.Я.

 Навчання усного мовлення на початковому етапі  у середній школі Сергійчук Тетяна 314
Ліннікова

В.О.

Розвиток фонетичних умінь учнів середньої школи засобами екстенсивного аудіювання Бралковська Валєрія-Марія Вікторівна,  314 група
Вітвіцька

Н.М.

1.Інноваційні підходи до навчання англійської мови в середній школі

2.Можливості використання штучного інтелекту у навчальному процесі при викладанні англійської мови в середній школі

3.Специфіка онлайн-тестування та оцінювання в процесі викладання англійської мови в середній школі

1.Колотило Олександра Ігорівна 316

2. Попова Дана Миколаївна, 314

 

3.Приймак Христина Любомирівна 314

Мусурівська О.В Інтерактивні технології навчання англ.мови в середній школі. Сошніков Антон, 316
Орищук С.В. 1. Особливості тестування навичок аудіювання у середній школі .

2. Нетрадиційні методи навчання англійської мови в середній школі.

 

3. Тестування як засіб контролю знань учнів на різних етапах викладання

англійської мови в середній школі.

 

4. Рольові ігри як ефективний вид діяльності на уроках англійської мови у

середній школі.

1.Семанюк Анастасія Павлівна 314

2.Гаращук Наталія  Володимирівна, 316

 

3.Бецин Орест Володимирович 314
4.Стародуб-Крістеску Тетяна Олександрівна 314

Шиба А.В. Розвиток іншомовної компетентності в говорінні середньої школи на уроках

іноземної мови засобами автентичних матеріалів.

Боднар Анастасія 314
Москаль Т.Д. 1.Формування англомовної граматичної компетентності в учнів старшого етапу навчання через комунікативну граматику.

2. Інтерактивні методи і прийоми навчання у формуванні англомовної компетентності в говорінні в учнів старшого етапу

3. Групові методи роботи для формування мотивації учнів початкової школи на уроках англійської мови.

1. Гринь Альона

2.Чайковська Анна 316

3.Танасійчук Олександра Олегівна 316

Худик К.Г.
 1. Навчання аудіювання  на уроках англійської мови у середній школі
 2. Навчання письма на уроках англійської мови у середній школі
1.Костура Софія Богданівна 314

2. Дуткевич Марія 314

Лукащук М.В.
 1. Усне запам’ятовування у методиці навчання англійської мови у середній школі
 2. Використання групової форми роботи на уроках англійської мови у середній школі
 1. Кремзелюк Олег 315

 

 1.  Гаврилюк Ангеліна 316

Список тем курсових 4 курсу Філологія Стаціонар 2023-2024

Єсипенко Н.Г.
 1. Онлайн повідомлення Букінгемського палацу за 2023 рік: жанро-стильовий та структурний аналіз
 2. Лексичні засоби відображення поняття ROYAL FAMILY у сучасному британському публіцистичному дискурсі (на матеріалі британських газет)
Ванчуляк Ярослава

Паладян Юліана

Бешлей О.В. “Лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби вираження експресивності у сучасній англійській мові (на матеріалі токшоу “на вибір”)”  Орлінська М.
Гнатковська О.М. Лексико-стилістичні засоби творення образу України у сучасному британському та американському газетних дискурсах  Хоцінська Світлана
Мігорян О.В. Метафоризація України у сучасних британських та американських ЗМІ Сандуляк Євгенія
Соловйова О.В. 1.     “Особливості вживання лексико-стилістичних засобів у сучасних пісенних англомовних текстах (на матеріалі текстів груп жанру Heavy Metal)”

2.     “Лексико-семантичне наповнення travel-блогів”

Житар Вікторія

 

Шубран Антоніна

Лопатюк Н.І.  Семантичні та структурні особливості промов Ted Talks на тему освіти Мартишко Валентина
Павлович Т.І. Номінація концепту WAR в соцмережах Лесько Дар’я
Сапожник І.В.
 1. Лінгвістичні особливості бьюті-блогу
 2. Особливості перекладу англомовних публічних виступів (на матеріалі TED Talks)
Вишкурцева Анастасія
Пліхтяк Сефанія
Суродейкіна Т.В.
 1. Фонетичні особливості індійського варіанту англійської мови
 2.  «ЛСП FEELINGS AND EMOTIONS в авторському дискурсі (на матеріалі книги з домашнього читання)»
Руснак Корнелія

 

Тенжала Юлія

Батринчук З.Р.
 1. Засоби експресивності в сучасному детективному дискурсі (на матеріалі серіалу “Шерлок”)
 2. Стилістичні особливості промов жанру стендап (на матеріалі промов стендап коміків жінок та чоловіків)
Маковей Тетяна

 

Процак Ігор

Ковалюк Ю.В.
 1. Реалізація стратегії примирення у промовах західних політиків 2023 року: лінгвальні та стилістичні характеристики
 Біксей Єва
Мусурівська О.В
 1. Синтаксичні та стилістичні особливості газетного заголовку.
 2. “Актуалізації концепту “Агресія” у політичних дебатах Дж.Байдена та Д.Трампа”або Стилістичні особливості портретного (або пейзажного) опису у художньому творі
Доник Руслана
Павлюк Богдана

Теми курсових робіт 4 курс 2023-2024 н.р.- Філологія заочне 

Єсипенко Н.Г. Лексичні та граматичні особливості молодіжного соціолекту (на матеріалі скриптів мультсеріалу Черепашки Ніндзя  за 4-5 сезони, 2016-2017 рр.) Черленяк Анастасія

 

Бешлей О.В.  Репрезентація ‘образу українців’ у сучасному англомовному газетному дискурсі: лексико-стилістичний аналіз Істратій Аліса
Гнатковська

О.М.

Мовні засоби вербалізації поняття «Подорож» в англомовному кінодискурсі та художньому дискурсі жанру фентезі Стус Раїса
Мігорян

О.В.

Стилістичні особливості новинних повідомлень на каналах  BBC і CNN Громей Людмила
Лопатюк

Н.І.

 Вербалізація категорії часу у художньому дискурсі Олійник Алла
Павлович

Т.І.

Лексико-семантичне поле WAR у соціальній мережі

інстаграм: гендерний аспект

Гордуна Єлизавета
Ковалюк

М.В.

Фонетичні засоби як інструмент реалізації комунікативної інтенції (на матеріалі дискурсу

соціальних медіа)

Калинюк Вікторія
Лукащук М.В. Лексичні та граматичні особливості промов Ріши Сунака Афтімічук Катерина

Теми курсових робіт 4 курс 2023-2024 н.р.- Середня освіта стаціонар

Єсипенко Н.Г. 1.Оцінювання письма учнів старших класів на уроках англійської мови

2.Організація та засоби  навчання у різнорівневих групах початкової школи на уроках англійської мови

Шульга Вікторія
Хмель Юлія
Бешлей О.В. 1.Інтерактивне читання як засіб підвищення мотивації учнів середньої школи до вивчення англійської мови

2.Розвиток навичок говоріння учнів середньої школи за допомогою task-based approach”

Слободян Діана

Токар Ірина

Гнатковська

О.М.

1.Формування англомовної лексичної компетентності учнів 5 класу середньої школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови

2.Формування англомовної граматичної компетентності учнів 5 класу середньої школи за допомогою мовних ігор на уроках англійської мови

3.Розвиток навичок усного мовлення учнів 5 класу середньої школи за допомогою мовних ігор на уроках англійської мови

Чубатенко Наталія

 

 

Гаркот Діана

 

Буряк Христина

Мігорян

О.В.

1.Особливості застосування Task-Based Learning у методиці формування граматичних навичок на уроках англійської мови

2.Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції за допомогою онлайн ресурсів у дітей старшого шкільного віку

3.Навчання читання учнів середніх класів на уроках англійської мови.

Славік Анастасія
Полятика ВеронікаІлюк Таїсія
Соловйова

О.В.

1,Формування культурної компетентності учнів старших класів на уроках англійської мови за допомогою автентичних текстів

2.Використання ігор для навчання лексики в початковій школі

3.Формування лексичної компетентності школярів за допомогою використання онлайн платформи Kahoot!

Боштан Надія
Колодяжна СофіяФеркаляк Яна
Лопатюк

Н.І.

1.Використання відео- та аудіоматеріалів для підсилення мотивації учнів 6-их класів у слуханні

 

2.Формування граматичної компетентності для розвитку мовленнєвих навичок учнів 6-их класів

3.Формування контенту завдань на розвиток мовленнєвих навичок учнів 7-их класів з допомогою штучного інтелекту

Гутаревич Вероніка

 

Устименко Оксана
Гобрей Софія

Сапожник

І.В.

1.Ознайомлення учнів середньої та старшої школи з фразеологічним багатством англійської мови

2.Види роботи над розвитком мовлення в старшій школі

3.Види самостійної роботи на уроках читання в старшій школі

Ванзяк Ірина

Босовик К.
Капрош Максим

Суродейкіна Т.В. 1.- Мультимедійні технології у формуванні фонетичної компетентності учнів середньої школи

2.Підхід CLIL у навчання читання в середній школі

3.Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови у старших класах за допомогою media-based activities

 Костик Володимир
Костинян Євгенія
Куштуряк Аліна
Батринчук

З.Р.

1.Засоби розвитку письма учнів середньої школи на уроках англійської мови

2.Засоби навчання говоріння учнів середньої школи на уроках англійської мови

3.Комунікативна компетентність учнів старших класів на уроках англійської мови

Миронюк
Петращук А
Медіна О.
Ковалюк

Ю.В.

1.Форми та види оцінки мовної компетенції в старшій школі

2.Методика формування іншомовної лексичної компетентності в старшій школі

Галиць О.

Мельничук І.

Ковалюк

М.В.

Інтерактивні технології навчання як основна умова забезпечення якості знань учнів на уроках англійської мови. Маковей Ольга
Лукащук М.В. Формування компетентності в аудіюванні на уроках англійської мови в середній школі. Кириченко Вікторія

 

Москаль Т.Д. Форми та види тестування усного мовлення англійською мовою учнів середньої школи Дмитрук І

Теми курсових робіт 4 курс 2023-2024 н.р.- Середня освіта заочне 

 

Єсипенко Н.Г. Організація проєктного навчання на уроках англійської мови учнів старшої школи Влодарчук Ксенія
Бешлей О.В. 1.Розвиток навичок говоріння учнів середньої школи за допомогою засобів візуалізації

2.Проектна робота як засіб розвитку творчої особистості учня на уроках англійської мови

Зеленівська Олександра

 

Іванович Тетяна

Гнатковська

О.М.

Формування англомовної лексичної компетентності учнів 5 класу середньої школи за допомогою інтерактивних методів навчання  

Морар Лія

Мігорян

О.В.

Особливості формування іншомовної лексичної компетенції за допомогою

онлайн платформ у дітей середнього шкільного віку

Іванчук Аліса
Соловйова

О.В.

Компетентнісний підхід до критеріїв оцінювання лексичної компетентності школярів у процесі вивчення іноземної мови Катеринчук Віталія
Лопатюк

Н.І.

Особливості парної та групової роботи у вивченні граматики англійської мови. Ровенко Надія
Павлович

Т.І.

Формування лексичної компетентності учнів середніх класів за допомогою автентичних відеоматеріалів Нікітін Марина
Сапожник

І.В.

Переваги та недоліки використання навчального перекладу при викладанні англійської мови в старшій школі. Рошка Юліанна
Суродейкіна Т.В. Метод проєктного навчання на уроках англійської мови в середніх класах Петрюк Богдана
Шиба А.В. 1.Формування лексичної компетентності учнів середньої школи засобами технологій кооперативного навчання

2.Формування граматичної компетентності учнів середньої школи  за допомогою програми Quizlet

Сидорук Квітослава

 

Танасійчук Вікторія

Батринчук

З.Р.

Особливості організації проєктної роботи на уроках англійської мови в середній школі Пінтя Ангеліна
Федич Г.Д. Навчання лексики молодших школярів Репчук Анна
Ковалюк

Ю.В.

Навчання письма учнів старшої школи на уроках англійської мови  

Марко Емма

Ковалюк

М.В.

Формування англомовної компетентності в аудіюванні в молодшій школі за допомогою інтернет-ресурсів Шемчук Ірина
Худик К.Г.  Інтерактивні методи навчання учнів початкових класів на уроках англійської мови Лозовінська Софія
Лукащук М.В. 1.Розвиток діалогічного мовлення на уроках англійської мови у середній школі

2.Читання автентичних текстів як засіб формування лексичної компетентності на уроках англійської мови

Максимчук Ельвіра
Накураш Ірина
Мусурівська О.В Використання казок як засобу формування іншомовної лексичної компетентності учнів початково школи. Павлова Уляна

 

Comments are closed