Теми курсових робіт

Список тем курсових робіт 3 курсу спеціальності Філологія cтаціонар 2023-2024

Єсипенко Н.Г. Структура кольоропозначень в сучасній англійській мові Швець Катерина
Гнатковська О.М. Стилістичні особливості британських блогів про стиль життя (lifestyle blogs). Величко Анастасія
Мігорян О.В. Особливості вживання скорочень у соцмережах (на матеріалі англійської мови) Зав’ялець Катерина
Соловйова О.В. Синтаксична організація текстів сучасних fashion-блогів Галіп Оксана
Лопатюк Н.І.  Особливості означальних підрядних речень у політичному дискурсі Красовська Вікторія
Павлович Т.І. Особливості молодіжного сленгу сучасної англійської мови  Болдирева Поліна -313
Сапожник І.В. Лексичні трансформації при перекладі сленгу Колотило Христина
Суродейкіна Т.В. Етимологія англомовної медичної термінології Воротняк Анастасія
Батринчук З.Р. Синтаксичні засоби творення експресивності у промовах сучасних британських політиків. Дутчак Ліза
Федич Г.Д. Особливості лексико-семантичного поля WAR у англомовному публіцистичному дискурсі (на основі Війни в Україні) Орел Ангеліна
Ковалюк Ю.В. Лексико-стилістичні особливості портретів героїв у романі С.Кінселла «My not so Perfect Life» Гулько Анна
Ковалюк М.В. Стилістичні засоби в сучасному англомовному медійному

дискурсі.

Мельничук  Юлія
Буртник С.Я. Функціонування метафор у художньому дискурсі Корчак Дарина
Буртник Б.Я.  Явище “гра слів” як засіб вираження комунікативного непорозуміння (на матеріалі сіткому “Друзі”) Желіховська Крістіна
Ліннікова В.О. 1. Лексичні засоби творення образу “Їжа” у сучасному англомовному дискурсі

2. Англомовні скорочення у соціальних мережах

1.Ряба Єлізавєта

 

2.Цопа Юлія

Вітвіцька Н.М. 1.Функціональні характеристики метафори у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі

2. Мовні засоби зображення героїв та антигероїв в кінодискурсі: стилістичний аспект

1.Савчук Катерина

 

2.Сиротян Катерина

Драпак А.С. 1.Особливості ділових документів в сучасній англійській мові: структурний та стилістичний аспект

 

2.Особливості виживання маркерів неозначеної кількості в англомовному політичному дискурсі

 1. Лісова Ілона

2. Сметаняк Яна

Довгопола А.С. 1.Формування фонетичної компетентності учнів середньої школи

2.Терміни комп’ютерної сфери: структурні та етимологічні  характеристики

1.Горецька Катерина – 311
2.Жалоба Марина 313
.Єсипенко Н..Г. 1.Власні назви у рекламному англомовному тексті

2.Фразеологізми з компонентом зоонімом в сучасній англійській мові

1.Піта Ніколь
2.Тодерішина Дарія
Орищук С.В. Поняття ГІБРИДНА ВІЙНА в сучасній англомовній пресі Бойченюк Андрій
Мусурівська О.В. Стилістичні особливості поезії в сучасній британській літературі ( на матеріалі…) Руснак Анастасія 313

Список тем курсових робіт 3 курсу спеціальності Філологія заочне від. 2023-2024

Лопатюк Н.І.   Особливості допустових підрядних речень у політичному дискурсі Арефіна Мирослава
Павлович Т.І. Метафора як стилістичний засіб у поетичних текстах ( на матеріалі…) Єлизавета Пустовойт
Сапожник І.В. Особливості перекладу політичних новин Коляджин Єлизавета Русланівна
Суродейкіна Т.В. Граматичні особливості сучасних англомовних пісень Мачковська Олександра
Федич Г.Д. Стилістичні особливості авторського дискурсу Вікторія Ільчишин
Лукащук М.В. Дієслова “мовленнєвої діяльності” у сучасному художньому англомовному тексті Доголич Ірина Василівна
Буртник С.Я. Стилістичний аналіз художнього тексту (на матеріалі ……) Гирич Вікторія
Буртник Б.Я. Використання  стилістичних засобів у сучасному пісенному дискурсі Никольців Тетяна
Ліннікова В.О. Функціонування вигуків в сучасній англійській мові ( на матеріалі…) Габор Марія
Вітвіцька Н.М.
 1. Художнє порівняння як засіб образної виразності в сучасному англомовному прозовому тексті ( на матеріалі…)
 2. Лексико-стилістичні особливості діалогів у сучасному кінематографі (на матеріалі кіно скриптів…)
1. Богомаз Ольга
2. Притолюк     Наталія
Мусурівська О.В Фразеологічні одиниці з компонентом “food” в англ.мові Притуляк Анастасія

Список тем курсових 3 курс Середня освіта стаціонар 2023-2024

Єсипенко Н.Г. Мотивація як інструмент ефективного вивчення іноземної мови  середній школі Вербовецька Ірина 315
Гнатковська О.М. Розвиток навичок усного мовлення учнів середньої школи за допомогою технології майндмеппінгу (mindmapping). Ангел Олеся 315
Мігорян О.В. Розвиток умінь говоріння за допомогою відеоматеріалів на уроках англійської мови у дітей старшого шкільного віку Комерзан Анастасія 316
Соловйова О.В. Проєктне навчання як засіб розвитку ключових компетентностей учнів 9 класів на уроках англійської мови Долинчук Юлія 316
Бешлей О.В. 1. “Потенціал використання методики storytelling на уроках англійської мови у середній школі”

2. “Потенціал використання flipped classroom на уроках англійської мови у середній школі”

 1. Корнелюк Соломія Любомирівна,316

 

2. Юришин Дмитро

Лопатюк Н.І. Особливості укладання вправ з граматики для учнів 7-их класів з допомогою штучного інтелекту Лисенко Анатолій 315
Павлович Т.І. Навчання граматики  мови в середній школі Тамазликар Любов 315
Сапожник І.В. Методи розвитку умінь мовлення учнів 5 класів на уроказ англійської мови в середній школі Лотинець Яна-314
Суродейкіна Т.В. Використання пісенного матеріалу для викладання граматики англійської мови в середній школі Мартинова Катерина Андріївна, 316
Батринчук З.Р.  Методика Present-Practice-Produce на уроках англійської мови в старшій школі Андрич Ангеліна Михайлівна 314
Федич Г.Д. 1. Розвиток умінь аудіювання англійською мовою в середній школі

2. Розвиток умінь читання англійською мовою в умовах дистанційної освіти в середній школі

 1. Броска Анастасія ,316
 2. Мацієвська Юлія, 314
Ковалюк

Ю.В.

1.Проєктні технології на уроці іноземної мови в 7-8 класів середньої школи 1.Кушнір Вікторія 315

 

Ковалюк

М.В.

1. Інноваційні методи навчання іноземної мови в старшій школі

2. Формування англомовної писемної компетентності учнів молодших класів

 1. Ватаман Тетяна 315
 2. Тімку Олександра 316
Довгопола А.С. 1. Використання методики СLIL на уроках англійської мови у 8-9 класах середньої школи Нікітова Наталія , 315
Буртник Б.Я. Стратегії оволодіння англомовною лексикою у середній школі Кравчук Оксана Юріївна -315
Буртник

С.Я.

 Навчання усного мовлення на початковому етапі  у середній школі Сергійчук Тетяна 314 група
Ліннікова

В.О.

Розвиток фонетичних умінь учнів середньої школи засобами екстенсивного аудіювання Бралковська Валєрія-Марія Вікторівна,  314 група
Вітвіцька

Н.М.

1.Інноваційні підходи до навчання англійської мови в середній школі

2. Методи використання штучного інтелекту у навчанні англійської мови в середній школі

3 Специфіка онлайн-тестування як виду оцінювання англомовних умінь в середній школ

1.Колотило Олександра Ігорівна 316

2. Попова Дана Миколаївна, 314

3. Приймак Христина Любомирівна 314

Мусурівська О.В Інтерактивні технології навчання англ.мови в середній школі. Сошніков Антон, 316
Орищук С.В. 1. Особливості тестування умінь аудіювання на уроках англійської мови всередній школі

2. Сугестивний, комунікативний та драматико-педагогічний методи вивченняанглійської мови на старшому етапі середньої школи.

3. Тестування як засіб контролю знань учнів на різних етапах навчанняанглійської мови в середній школі.

4. Особливості застосування рольових ігор на урокаханглійської мови у середній школі

1.Семанюк Анастасія Павлівна 314

2.Гаращук Наталія  Володимирівна, 316

3.Бецин Орест Володимирович 314
4.Стародуб-Крістеску Тетяна Олександрівна 314

Шиба А.В. Розвиток комунікативної компетентності в англійському усному мовленні засобами  автентичних матеріалів
 1. Боднар Анастасія 314
Москаль Т.Д. 1.Формування англомовної граматичної компетентності в учнів старшого етапу навчання через комунікативну граматику.

2. Інтерактивні методи і прийоми навчання у формуванні англомовної компетентності в говорінні в учнів старшого етапу

3. Групові методи роботи для формування мотивації учнів початкової школи на уроках англійської мови.

1. Гринь Альона

2.Чайковська Анна 316

3. Танасійчук Олександра Олегівна 316

Худик К.Г.
 1. Навчання аудіювання  на уроках англійської мови у середній школі
 2. Навчання письма на уроках англійської мови у середній школі
1.Костура Софія Богданівна 314

2. Дуткевич Марія 314

Лукащук М.В.
 1. Формування навичок критичного мислення та запам’ятовування на уроках англійської мови в 8-9 класах середньої школи
 2. Використання групових форм роботи на уроках англійської мови у середній школі
 1. Кремзелюк Олег 315
 2.  Гаврилюк Ангеліна 316

Список тем курсових робіт 3 курсу спеціальності Cередня освіта заочне від. 2023-2024

Бешлей О.В.   “Використання пісень і віршів для формування соціолінгвістичної компетентності учнів середньої школи на уроках англійської мови” Ковцун О
Шиба А.В.
 1.  Розвиток діалогічного мовлення учнів середньої школи.
 2. Розвиток іншомовної лексичної компетентності учнів ЗСО за допомогою дидактичних ігор
1.Піцул Каріна

2. Королішин Олена

Худик К.Г.
 1. Навчання лексики на уроках англійської мови в середній школі
 2. Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови учнів 5-6 класів
1.Гелич A.
2.Сметанюк К.
Лукащук М.В.
 1. Формування комунікативної компетентності на урока англійської мови за допомогою діалогів
 2. Новітні методи навчання граматики на уроках англійської мови в середній школі
1.Кушнір Л.М

2. Куліковська А.А.

Довгопола А.С. 1. Використання подкастів для розвитку навичок слухання  на уроках англійської мови

2. Застосування методу «Mind-Map» у навчанні іншомовної лексики молодших школярів

1.Стоколос Я.
2. Лукавецький Денис
Москаль Т.Д. 1. Формування англомовної лексичної компетентності в учнів початкового етапу при очній формі навчання.

2. Комунікативно-ігрові методи навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи

1.Кабанова А.
2. Єричук К.В
Орищук С.В. 1. Особливості навчання аудіювання учнів середніх класів загальноосвітніх шкіл на уроках англійської мови.

2 Формування лексичних навичок на початковому етапі навчання англійської мови в загальноосвітній школі.

1. Скрипник Г.-М. І

2. Буташ Аліна

Список тем курсових 4 курсу Філологія cтаціонар 2023-2024

Єсипенко Н.Г.
 1. Онлайн повідомлення Букінгемського палацу за 2023 рік: жанро-стильовий та структурний аналіз
 2. Лексичні засоби відображення поняття ROYAL FAMILY у сучасному британському публіцистичному дискурсі (на матеріалі британських газет)
Ванчуляк Ярослава

Паладян Юліана

Бешлей О.В. “Лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби вираження експресивності у сучасній англійській мові (на матеріалі токшоу “на вибір”)”  Орлінська М.
Гнатковська О.М. Лексико-стилістичні засоби творення образу України у сучасному британському та американському газетних дискурсах  Хоцінська Світлана
Мігорян О.В. Метафоризація України у сучасних британських та американських ЗМІ Сандуляк Євгенія
Соловйова О.В. 1.     “Особливості вживання лексико-стилістичних засобів у сучасних пісенних англомовних текстах (на матеріалі текстів груп жанру Heavy Metal)”

2.     “Лексико-семантичне наповнення travel-блогів”

Житар Вікторія

 

Шубран Антоніна

Лопатюк Н.І.  Семантичні та структурні особливості промов Ted Talks на тему освіти Мартишко Валентина
Павлович Т.І. Номінація концепту WAR в соцмережах Лесько Дар’я
Сапожник І.В.
 1. Лінгвістичні особливості бьюті-блогу
 2. Особливості перекладу англомовних публічних виступів (на матеріалі TED Talks)
Вишкурцева Анастасія
Пліхтяк Сефанія
Суродейкіна Т.В.
 1. Фонетичні особливості індійського варіанту англійської мови
 2.  «ЛСП FEELINGS AND EMOTIONS в авторському дискурсі (на матеріалі книги з домашнього читання)»
Руснак Корнелія

 

Тенжала Юлія

Батринчук З.Р.
 1. Засоби експресивності в сучасному детективному дискурсі (на матеріалі серіалу “Шерлок”)
 2. Стилістичні особливості промов жанру стендап (на матеріалі промов стендап коміків жінок та чоловіків)
Маковей Тетяна

 

Процак Ігор

Ковалюк Ю.В.
 1. Реалізація стратегії примирення у промовах західних політиків 2023 року: лінгвальні та стилістичні характеристики
 Біксей Єва
Мусурівська О.В
 1. Синтаксичні та стилістичні особливості газетного заголовку.
 2. Лексичні і стилістичні засоби вираження агресії у політичних дебатах (на матеріалі політичних дебатів)
Доник Руслана
Павлюк Богдана

Теми курсових робіт 4 курс 2023-2024 н.р.- Філологія заочне 

Єсипенко Н.Г. Лексичні та граматичні особливості молодіжного соціолекту (на матеріалі скриптів мультсеріалу Черепашки Ніндзя  за 4-5 сезони, 2016-2017 рр.) Черленяк Анастасія

 

Бешлей О.В.  Репрезентація ‘образу українців’ у сучасному англомовному газетному дискурсі: лексико-стилістичний аналіз Істратій Аліса
Гнатковська

О.М.

Мовні засоби вербалізації поняття «Подорож» в англомовному кінодискурсі та художньому дискурсі жанру фентезі Стус Раїса
Мігорян

О.В.

Стилістичні особливості новинних повідомлень на каналах  BBC і CNN Громей Людмила
Лопатюк

Н.І.

 Вербалізація категорії часу у художньому дискурсі Олійник Алла
Павлович

Т.І.

Лексико-семантичне поле WAR у соціальній мережі інстаграм: гендерний аспект Гордуна Єлизавета
Ковалюк

М.В.

Фонетичні засоби як інструмент реалізації комунікативної інтенції (на матеріалі дискурсу соціальних медіа) Калинюк Вікторія
Лукащук М.В. Лексичні та граматичні особливості промов Ріши Сунака Афтімічук Катерина

Теми курсових робіт 4 курс 2023-2024 н.р.- Середня освіта стаціонар

Єсипенко Н.Г. 1.Оцінювання писемного мовлення учнів старших класів на уроках англійської мови

2.Організація та засоби  навчання у різнорівневих групах початкової школи на уроках англійської мови

Шульга Вікторія
Хмель Юлія
Бешлей О.В. 1.Інтерактивне читання як засіб підвищення мотивації учнів середньої школи до вивчення англійської мови

2. Розвиток умінь говоріння учнів середньої школи за допомогою task-based approach

Слободян Діана

Токар Ірина

Гнатковська

О.М.

1.Формування англомовної лексичної компетентності учнів 5 класу середньої школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови

2.Формування англомовної граматичної компетентності учнів 5 класу середньої школи за допомогою мовних ігор на уроках англійської мови

3.Розвиток навичок усного мовлення учнів 5 класу середньої школи за допомогою мовних ігор на уроках англійської мови

Чубатенко Наталія

Гаркот Діана

Буряк Христина

Мігорян

О.В.

1.Особливості застосування Task-Based Learning у методиці формування граматичних навичок учнів 5-6 класів на уроках англійської мови

2.Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції за допомогою онлайн ресурсів у дітей старшого шкільного віку

3.Навчання читання учнів середніх класів на уроках англійської мови.

Славік Анастасія
Полятика ВеронікаІлюк Таїсія
Соловйова

О.В.

1,Формування культурної компетентності учнів старших класів на уроках англійської мови за допомогою автентичних текстів

2.Використання ігор для навчання лексики в початковій школі на уроках англійської мови

3.Формування лексичної компетентності школярів на уроках агнлійської мови за допомогою використання онлайн платформи Kahoot!

Боштан Надія
Колодяжна СофіяФеркаляк Яна
Лопатюк

Н.І.

1. Використання відео- та аудіоматеріалів для підсилення мотивації учнів 6-их класів у слуханні на уроках англійської мови

2. Формування граматичної компетентності для розвитку мовленнєвих навичок учнів 6-их класів на уроках англійської мови

3. Формування контенту завдань на розвиток мовленнєвих навичок учнів 7-их класів з допомогою штучного інтелекту на уроках англійської мови

Гутаревич Вероніка

Устименко Оксана

Гобрей Софія

Сапожник

І.В.

1. Навчання англійських фразеологізмів учнів середньої школи

2. Особливості розвитку умінь усного мовлення  учнів в старшій школі на уроках англійської мови

3. Розвиток фонетичної компетентності на уроках англійської мови учнів старшої  школи

Ванзяк Ірина

Босовик К.

Капрош Максим

Суродейкіна Т.В. 1.- Мультимедійні технології у формуванні фонетичної компетентності учнів середньої школиї

2.Підхід CLIL у навчанні читання на уроках англійської в середній школі

3. Формування комунікативної компетентності на уроках англійської мови у середній школі за допомогою media-based activities

 Костик Володимир
Костинян Євгенія
Куштуряк Аліна
Батринчук

З.Р.

1.Засоби розвитку письма учнів середньої школи на уроках англійської мови

2.Засоби навчання говоріння учнів середньої школи на уроках англійської мови

3.Комунікативна компетентність учнів старших класів на уроках англійської мови

Миронюк
Петращук А
Медіна О.
Ковалюк

Ю.В.

1. Особливості оцінювання мовної компетенції учнів 7-8 класів в середній школі

2.Методика формування іншомовної лексичної компетентності на уроках англійської мови учнів старших класів

Галиць О.

Мельничук І.

Ковалюк

М.В.

Особливості застосування інтерактивних технологій для навчання англійського усного мовлення учнів старшої школи Маковей Ольга
Лукащук М.В. Формування компетентності в аудіюванні на уроках англійської мови в середній школі. Кириченко Вікторія

 

Москаль Т.Д. Особливості оцінювання умінь учнів середньої школи з англійського усного мовлення Дмитрук І

Теми курсових робіт 4 курс 2023-2024 н.р.- Середня освіта заочне 

Єсипенко Н.Г. Організація проєктного навчання на уроках англійської мови учнів старшої школи Влодарчук Ксенія
Бешлей О.В. 1. Розвиток умінь говоріння учнів середньої школи за допомогою засобів візуалізації .

2. Проектна робота як засіб розвитку творчої особистості учня на уроках англійської мови в середній школі

Зеленівська Олександра

 

Іванович Тетяна

Гнатковська

О.М.

Формування англомовної лексичної компетентності учнів 5 класу середньої школи за допомогою інтерактивних методів навчання  

Морар Лія

Мігорян

О.В.

Особливості формування іншомовної лексичної компетенції за допомогою онлайн платформ у дітей середнього шкільного віку Іванчук Аліса
Соловйова

О.В.

Компетентнісний підхід до оцінювання лексичної компетентності школярів у процесі вивчення іноземної мови Катеринчук Віталія
Лопатюк

Н.І.

Особливості парної та групової роботи учнів 7-их класів у вивченні граматики англійської мови. Ровенко Надія
Павлович

Т.І.

Формування лексичної компетентності учнів середніх класів за допомогою автентичних відеоматеріалів Нікітін Марина
Сапожник

І.В.

Формування  компетентності в перекладі учнів 7-8 класів на уроках англійської мови в старшій школі. Рошка Юліанна
Суродейкіна Т.В. Реалізація методу проектного навчання на уроках англійської мови в середній школі Петрюк Богдана
Шиба А.В. 1.Формування лексичної компетентності учнів середньої школи засобами технологій кооперативного навчання

2.Формування граматичної компетентності учнів середньої школи  за допомогою програми Quizlet

Сидорук Квітослава

Танасійчук Вікторія

Батринчук

З.Р.

Особливості організації проєктної роботи на уроках англійської мови в середній школі Пінтя Ангеліна
Федич Г.Д. Формування англомовних лексичних навичок у молодших школярів Репчук Анна
Ковалюк

Ю.В.

Навчання письма учнів старшої школи на уроках англійської мови  

Марко Емма

Ковалюк

М.В.

Формування англомовної компетентності в аудіюванні в молодшій школі за допомогою інтернет-ресурсів Шемчук Ірина
Худик К.Г.  Інтерактивні методи навчання учнів початкових класів на уроках англійської мови Лозовінська Софія
Лукащук М.В. 1.Розвиток діалогічного мовлення на уроках англійської мови у середній школі

2.Читання автентичних текстів як засіб формування лексичної компетентності учнів 5-6 класів на уроках англійської мови

Максимчук Ельвіра
Накураш Ірина
Мусурівська О.В Використання казок як засобу формування іншомовної лексичної компетентності учнів початково школи. Павлова Уляна

Comments are closed