Архів науково-пошукової діяльності

Списки публікацій викладачів кафедри

Публікації викладачів кафедри (А – К)

Публікації викладачів кафедри (Л – М)

Публікації викладачів кафедри (Н – Я)

Публікації викладачів кафедри 2016 року

Публікації 2016-2017н.р.

Опис курсів, що викладаються

Науковий журнал «Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики», 2017р. (том 1)

Науковий журнал «Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики», 2017р. (том 2)

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). – Факультет іноземних мов. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017.

ПУБЛІКАЦІІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЗА 2018р.

ПІДРУЧНИКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 2017-2018

СПИСКИ ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 2016-2019РР.

ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 2018, 2019 рр.

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 2020р.

Публікації
Викладачі кафедри надрукували наступні публікації:
1. За 2003-2013 рр. було випущено монографію, підручник з грифом МОНу, 20 навчальних посібників, 5 публікацій у міжнародних журналах, 7 публікацій у вітчизняних журналах, 8 методичних робіт, викладачі кафедри брали участь у міжнародних конференціях та українських конференціях, опубліковано 110 статей у збірниках наукових праць.
2. Єсипенко Н. Г. Вербальний профіль і концептуальна структура англосаксонських культурних концептів: когнітивно-квантитативний підхід : монографія / Н. Г. Єсипенко. – Чернівці : Золоті литаври, 2012. – 320 с.

Монографії
Михайленко Валерій Васильович. Парадигма імператива / В. В. Михайленко — Чернівці: Рута, 2001. — 302 с.

Підручники
Бялик В.Д. Перекладознавство : Теорія і практика = [Translation Studies : Theory and Practice] : підр. для студ. ф-тів іноземн. мов / Бялик В. Д., Микитюк І. М., Лукащук М. В. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 608 c.

Навчальні посібники та конспекти лекцій

1. Михайленко В.В., Д’яков А.С. Translation Series. Step 1., 2000.
2. Бялик В.Д. Seminars in English Lexicology. 2001.
3. Михайленко В.В. Парадигма імператива. 2001.
4. Суродейкіна Т.В. Глосарій мистецьких термінів. 2002.
5. Михайленко В.В., Микитюк І.М. Introduction to Literary Discourse = Вступ до літературного дискурсу. 2003.
6. Михайленко В.В., Микитюк І.М.. A Reader In Discourse = Хрестоматія з дискурсу: Навчальний посібник. 2003.
7. Михайленко В.В., Микитюк І.М. A Reader in Discourse = Вступ до літературного дискурсу. 2004.
8. Микитюк І.М. Практикум з інтерпретації англомовного художнього тексту. Частини І-ІІ, 2004.
9. Кушнерик В.І., Бочан П.О. Сучасні освітньо-інформаційні технології, 2007.
10. Лопатюк Н.І Основи синтаксису англійської мови = Fundamentals of English Syntax: Навчальний посібник. 2007.
11. Лопатюк Н.І., Львова Н.Л. Тестові завдання з англійської мови. 2007
12. Львова Н.Л. Law and Order.2007.
13. Правила написання та оформлення студентських наукових робіт: Навчальний посібник. 2007.

14. Лопатюк Н., Львова Н., Садовник-Чучвага Н. Теорія та історія англійської мови. 2008.

15. Лопатюк Н.І. Загальні рекомендації щодо написання студентських наукових робіт. 2009.
16. Мусурівська О. В., Микитюк І. М. Аналіз художнього тексту. 2009.
17. Орищук С.В. Функціональні стилі англійської мови. 2009.
18. Садовник-Чучвага Н.В. Короткий курс з історії англійської мови, 2009.
19. Суродейкіна Т. В., Микитюк І. М.Основи лінгвістики тексту, 2009.

20. Бочан О.П. Інтерпретація тексту. Навчальний посібник. 2010.
21. Бочан П.О. Практикум з перекладознавчого аналізу тексту. Навчальний посібник. 2010.
22. Венкель Т. English for University Students 1, 2010.
23. Гнатковська О.М. Глосарій термінів з теорії комунікації, 2010
24. Гнатковська О.М. Пігмаліон. Д.Б. Шоу. Методична розробка з домашнього читання. 2010.
25. Гнатковська О.М., Сапожник І. В. Основи аналізу художнього тексту, 2010.
26. Єсипенко Н.Г. Principles of Communication Theory.2010.
27. Коломієць З.Г., Львова Н.Л., Микитюк І.М. Семінари зі стилістики англ. мови. 2010.
28. Кравченко О.В. Agatha Christie’s Death on the Nile workbook (Практикум з читання художнього тексту): Навчальний посібник, 2010.
29. Лопатюк Н.І. Загальні рекомендації щодо написання студентських наукових робіт. 2010.
30. Львова Н., Лопатюк Н., Єсипенко Н., Орищук С. Pass Your English Test! 2010.
31. Львова Н., Лопатюк Н., Садовник-Чучвага Н., Беженар І. Навчально-методичний посібник для підготовки до державного іспиту з англ мови.2010.
32. Мойсей Л.Т., Лопатюк Н.І. English Grammar Exercises, 2010.
33. Суродейкіна Т.В. Практика перекладу публіцистичного тексту: Навчальний посібник. 2010
34. Суродейкіна Т.В. Сестра Кері. Теодор Драйзер. Методична розробка з домашнього читання. 2010.

35. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики, № 1, 2011
36. Гнатковська О.М., Соловйова О.В. Практичний курс англійської мови як другої іноземної. 5 курс: Навчальний посібник, 2011.
37. Грижак Л. М., Шиба А. В..Педагогічна практика : навчально-методичний посібник для студентів IV – V курсів, 2011.
38. Грижак Л. М., Покальська О. М. Вебстер Дж. Довгоногий Дядечко = Daddy-Long-Legs : посібник з домашнього читання (на англ. мові) / Метод. обробка тексту, примітки і комплекс вправ. 2011.
39. Грижак Л.М. Лінгвокраїнознавство: Великобританія = British Studies : навчальний посібник. 2011.
40. Львова Н., Лопатюк Н., Єсипенко Н., Орищук С. Pass Your English Test! 2011.
41. Львова Н.Л., Микитюк І.М. Аналіз текстів різних функціональних силів. 2011.
42. Микитюк І. М., Суродейкіна Т. В.Лінгвістика тексту : стислий огляд. Методична розробка. 2011.
43. Мойсей Л.Т. The Use of The Subjunctive Mood in Modern English, 2011.
44. Мусурівська О.В., Архелюк В.В. English reader, 2011.
45. Трутяк І.П. Практичні заняття з англійського писемного мовлення, 2011.

46. Levytsky V.V., Soloviova OV. Anthology of the English Language: Texts with Comments, Exercises, Etymological Dictionary, 2012
47. Садовник-Чучвага Н.В. Короткий курс з історії англійської мови, 2012.

48. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики, №1, 2013.
49. Лопатюк Н., Львова Н., Садовник-Чучвага Н. Теорія англійської мови: історія, лексикологія та граматика. 2013
50. Лопатюк Н.І., Мойсей Л.Т. The Use of The Subjunctive Mood. The Non-Finite Forms of the Verb. 2013.
51. Львова Н.Л., Микитюк І.М. Стилістика: ключові поняття та тестовий комплекс. 2013.
52. Мойсей Л.Т., Лопатюк Н.І. English Grammar Exercises, 2013.
53. Мусурівська О.В., Кравченко О.В. Практикум з читання художнього тексту, 2013
54. Суродейкіна Т.В Практична фонетика англійської мови : Методична розробка, 2013.
55. Суродейкіна Т.В. Практична фонетика англійської мови: словесно-фразовий рівень : Методична розробка, 2013.

56. Гнатковська О.М., Садовник-Чучвага Н.В., Заньковська Г.Д. Конан А. Дойл А. Шерлок Холмс: вибрані історії. Посібник з домашнього читання (на англ. мові). – 2014.
57. Лопатюк Н.І. Загальні рекомендації щодо написання студентських наукових робіт (навчальний посібник). 2014.
58. Молочко О.П. Home Reading for the First-Year Students. Навчальний посібник. 2014.
59. Молочко О.П., Орищук С.В. Практичний курс англійської мови як другої іноземної мови. 4 курс : Навчальний посібник. 2014.
60. Попович Т.І. Conversation. For the First-Year Students. Навчальний посібник. 2014.
61. Садовник-Чучвага Н.В. Історія англійської мови : курс лекцій = History

Методичні рекомендації
1. Практичний курс англійської мови як другої іноземної. 5 курс: Навчальний посібник / Укл. О.М. Гнатковська, О.В. Соловйова. – Чернівці, 2011. – 148с.
2. Педагогічна практика : навчально-методичний посібник для студентів IV – V курсів / Укл. : Л. М. Грижак, А. В. Шиба. – Чернівці, 2011. – 64 с.
3. Вебстер Дж. Довгоногий Дядечко = Daddy-Long-Legs : посібник з домашнього читання (на англ. мові) / Метод. обробка тексту, примітки і комплекс вправ Л. М. Грижак, О. М. Покальська. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2011. –184 с.
4. English Reader. Навчальний посібник для читання англійською мовою /Методична і філологічна обробка тексту, комплекс вправ і завдань /Мусурівська О.В., Архелюк В.В. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 312 с.
5. Навчально-методичний посібник для підготовки до державного іспиту з англійської мови. Для студентів 4 та 5 курсів / Укл. Львова Н.Л., Лопатюк Н.І. , Садовник-Чучвага Н.В., Беженар І.В. – Чер¬нівці, 2010. – 108 с.
6. Загальні рекомендації щодо написання студентських наукових робіт : Навчальний посібник / Укл. Лопатюк Н. І. – Чернівці, 2010. – 28 с.
7. Аліса в Країні чудес=Alice’s adventures in Wonderland / Адаптований переклад з англ. мови / О.М. Коваленко, Л. Т. Мойсей, О. М. Тумак. – Іл. Джона Тенніела. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 288 с.
8. Загальні рекомендації щодо написання студентських наукових робіт : Навчальний посібник / Укл. Лопатюк Н. І. – Чернівці, 2009. – 28 с.

Статті в міжнародних журналах
1. Valentyna Arkhelyuk Far From Ukraine: Looking Back on a Year Spent in America // JFDP – Reflections of Eurasian Scholars – США-Великобританія, “Author House”, Bloomington, IN (USA), 2007. – Pp. 57-62.
2. Lvova, Nadija L. Determining phonetic symbolism of the text/ Lvova N. L.// Issues in Quantitative Linguistics. – № 2. – RAM Verlag, 2011. – P. 94-104.
3. Yesypenko N. H. Writer’s Voice in the Texts of “Peace” and “War” Themes // Glottometrics. – Ludenscheid: RAM-VERLag, 2008. – P. 17-26.
4. Lvova N. Semantic functions of English initial consonant clusters // Glottometrics (electronic journal). – № 9. – Ludenscheid: RAM-Verl., 2005. – http://www.ram-verlag.de – P. 21-27.
5. Soloviova, Olga V. Diachronic Investigation of the Semantic Field of ‘Size’ in English / O. Soloviova // Studies in Quantitative Linguistics. Vol. 2., 2001 / ed. Emmerich Kelih, Victor Levickij, Yulia Matskulyak. – Ludenscheid : RAM-Verlag, 2011. – P. 22-38.

 

Comments are closed