5 курс спеціальність “Філологія”

Весняний семестр 2023-2024 н.р.

Обов’язкові дисципліни:

ОК2_Силабус_Історія лінгвістичних вчень_5 курс_2023-2024

ОК4_Силабус_Культура української наукової мови_2023-2024

ОК7_Cилабус_Основна_мова_5курс_Філологія_2023-2024

OK9_Силабус_Друга_мова (фр)_МагФіл _2023-2024

OK9_Силабус_Друга мова (нім)_МагФіл_2023-2024

Вибіркові дисципліни:

ВБ1.1_Силабус_Комунікативні стратегії іншомовного спілкування_5курс_Філологія_2023-2024

ВБ1.2._Силабус_Аналіз сучасного англомовного медіадискурсу_5курс_2023-2024

ВБ1.3_Силабус_Практика перекладу_Філологія_2023-2024

ВБ1.4_Силабус_Англійська мова різногалузевого вжитку _5курс_2023-2024

ВБ1.5_Силабус_Практикум з методики викладання англ.мови у вищій школі_2023-24

ВБ3.1_Силабус_Професійне становлення філолога_5курс_2023-2024

ВБ3.2_Силабус_Сучасні парадигми лінгвістики_2023-2024

ВБ3.3_Силабус _Сучасні парадигми літературознавства_5_Філологія_2023-2024

ВБ4.1_Силабус_Основи перекладу з другої іноземної мови_5курс_2023-2024

BБ4.2_Силабус_Писемне мовлення другою іноземною мовою_5курс_2023-2024

ВБ4.3._Силабус_Аналіз іншомовного тексту (нім)_5курс_2023-2024

Comments are closed