2 курс спеціальність “Філологія”

Весняний семестр 2020/2021 н.р.

Обов’язкові дисципліни:

Силабус_Основна іноземна мова_2курс_Філ_2021-2022_2сем

Силабус_Практична граматика основної мови_1курс_Філ_2021-2022

Силабус_Психологія загальна, педагогічна та вікова_2курс_Філологія_2021-2022

Вибіркові дисципліни:

Силабус_Друга мова_2_3_4курс_Філол

Comments are closed