Вимоги до проходження практики для студентів 6 курсу

Асистентська практика

Документація

Договір про співпрацю між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та управління освіти Чернівецької мр

Положення практика _ 02 2020

ПЕДПРАКТИКА_МОВА 6_курс (СОА_СОФ)

Наскрізна_програма_практики_СО_5-6курс_2022

Програма асистентської практики Філологія_6 курс 2022

ПЕДПРАКТИКА

Магістри «Філологія» денної форми навчання

з 01.09.2022 р. по 01.11.2022 р.

Керівник-методист – д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г. 

1.Буртник С.  – семінари зі стилістики 311-316 групи (викладач Батринчук З.Р.), методика навчання іноз. мов 214-215 групи (викладач Куковська В.І.)
2.Гойтенюк О. – друга мова 2 курс, друга мова 3 курс (викладачі Довгопола А.С., Лопатюк Н.І., Ліннікова В.О.)
3.Каба Н. – семінар з лексикології 311-316 групи (викладач Ліннікова В.О.), практична граматика групи 211-213 (викладач Буртник Б.Я.)
4.Ковальова О. – аспект домашнє читання групи 211-216 (викладач Федич Г.Д.)

 

Керівник-методист –д.ф.н., проф. Колесник О.С.

1.Лактіна Н. – аспект HighNote групи 214-216 (викладач Орищук С.В.)
2.Марчук В. – аспект аналітичне читання групи 411-416 (викладач Грижак Л.М.)
3.Мосяк І. – аспект домашнє читання групи 211-216 (викладач Федич Г.Д.)
4.Яцюк А. – аспект аналітичне читання групи 211-216 (викладачі Мігорян О.В., Вітвіцька Н.М.)

СПИСОК

Звітної документації для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності «Філологія»

на 2022-2023н.р.

 1. Звіт про практику (підписаний студентом, керівником практики, куратором групи)
 2. Щоденник практики (у кінці щоденника має бути висновок керівника щодо результатів проходження практики студентом). У щоденнику міститься стислий план-конспект не менше 10 занять (пасивна практика) і не менше 20 проведених занять (активна практика). – 0-25 балів
 3. Розгорнутий план відкритого заняття (на початку «Затверджено» – підпис керівника практики, «Узгоджено» – підпис викладача групи) – 0-20 балів
 4. План-сценарій одного виховного заходу (підписаний куратором групи і студентом) – 0-20 балів
 5. Протокол обговорення відкритого заняття (підписані керівником практики і секретарем- студентом сокурсником)
 6. Характеристика на студента (підпис студента і куратора групи) – 0-5 балів
 7. Характеристика на групу (підпис студента і куратора групи) – 0-5 балів
 8. Характеристика на практиканта (підпис керівника практики, декана, завірена печаткою факультету)
 9. Реферат за темою з методи викладання у вищій школі (обсяг – до 15 сторінок)

 

 

ПЕДПРАКТИКА

Магістри «Середня освіта» денної форми навчання

з 01.09.2022 р. по 06.10.2022 р.

Керівник-методист – к.п.н.,доц.Шиба А.В.

Навчальний заклад – Чернівецький багатопрофільний ліцей №4
Лінива Ольга Петрівна
Орлова Валерія Валеріївна

Навчальний заклад – Чернівецький ліцей№13
Мицкан Марина Миколаївна

Керівник-методист – к.філол.н, доц. Грижак Л. М.

Навчальний заклад – Чернівецький багатопрофільний ліцей №4
Розновська Юлія Миколаївна

Керівник-методист – к.п.н.,доц.Шиба А.В.

Навчальний заклад – ОЗО “Клішковецький ЗЗСО” Чернівецька область
Войт Анастасія Ярославівна

Керівник-методист – к.філол.н, доц. Грижак Л. М.

Навчальний заклад -Шипинецький ЗЗСО Чернівецька область
Серна Марина Володимирівна

Навчальний заклад – Борщівський НВК Тернопільська область
Ставрук Ольга Володимирівна

 

СПИСОК

Звітної документації для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності «Середня освіта»

на 2022-2023 н.р.

 1. Звіт про практику (підписаний студентом, керівником практики, вчителем)
 2. Щоденник практики (у кінці щоденника має бути висновок керівника щодо результатів проходження практики студентом). У щоденнику короткий конспект не менше 10 уроків (пасивна практика) і не менше 20 проведений студентом уроків (активна практика) – 0-25 балів
 3. Розгорнутий план відкритого уроку (на початку «Затверджено» – підпис керівника практики, «Узгоджено» – підпис вчителя) – 0-20 балів
 4. План-сценарій одного виховного заходу (підписаний вчителем і студентом) – 0-20 балів
 5. Протокол обговорень відкритого уроку (підписані керівником практики і секретарем- студентом сокурсником)
 6. Психолого-педагогічна характеристика на учня (підпис студента і вчителя) – 0-5 балів
 7. Психолого-педагогічна характеристика на клас (підпис студента і вчителя) -0-5 балів
 8. Характеристика на практиканта (підпис керівника практики, директора школи, завірена печаткою школи)
 9. Реферат за темою з методи викладання у школі (обсяг – до 15 сторінок) – 0-15 балів

Захист практики і документація – 0-10 балів

ПЕДПРАКТИКА

Магістри «Філологія» заочної форми навчання

601 група

24.10.22-7.11.22

Керівник асистентської практики – д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.
Багрін А.С. – усне мовлення 211-216 групи викладач Суродейкіна Т.В.
Берегеч О.І.- High Note 211-213 групи викладач Вітвіцька Н.М.
Гаврилюк Д.С. – усне мовлення 111-116 групи викладач Довгопола А.С.
Герман І.М. – High Note 111-113 групи викладач Ліннікова В.О.
Мазур Д.С. – граматика 114-116 групи викладач Лукащук М.В.
Погорляк У.Ю. – друга мова 2 курс, друга мова 3 курс викладачі Довгопола А.С., Лопатюк Н.І., Ліннокова В.О.
Керівник асистентської практики – д.ф.н., проф. Колесник О.С.
Продан О.П. – High Note 114-116 групи викладач Москаль Т.Д., Орищук С.В.
Скрипник А.А. – домашнє читання 211-216 групи викладач Федич Г.Д.
Сопіт О.І. – практична граматика 111-113 групи викладач Буртник Б.Я.
Сопрович Л.В. – аналітичне читання 211-216 групи викладачі Мігорян О.В., Вітвіцька Н.М.
Туркевич І.М. – High Note 214-216 групи викладач Орищук С.В.

Вимоги до асистентської практики та документація:

1.Щоденник практики, в якому записані: Пасивна практика – 5 пар; Активна практика – 6 пар (одна з яких відкрита) – 0-25 балів

2.Розгорнутий план відкритого заняття – відкрите заняття оцінюється 0-20 балів

3.Протокол обговорення відкритого заняття

4. Характеристика на групу – 0-10 балів

5. Характеристика на студента-практиканта

6. Реферат з теми магістерського дослідження (до 15 ст) – 0-15 балів

7. Захист практики і документація – 0 -30 балів

ПЕДПРАКТИКА

Магістри «Середня освіта» заочної форми навчання 

з 24.10.2022 р. по 07.11.2022 р.

607 група
Керівник педпрактики – к.п.н., доц.Шиба А.В.
1. Басараба Б.Г.
2. Басняк Ю.А.
3. Гладиш Д.О.
4. Дамян М.С.
5. Мацалковська В.І.
6. Настас А.І.
Керівник педпрактики – к.ф.н., асист.Куковська В.І..
1. Нечипорук А.М.
2. Паліс І.Ю.
3. Рибачок А.Ю.
4. Чернівчан І.В.
5. Малиш І.Ю.

Вимоги до педагогічної практики та документація:
1.Щоденник практики, в якому записані: Пасивна практика – 5 уроків; Активна практика –
5 уроків (один з яких відкритий) – 0-25 балів
2.Розгорнутий план відкритого заняття – відкрите заняття оцінюється 0-20 балів
3.Протокол обговорення відкритого заняття
4. Розгорнутий план виховного заходу – захід оцінюється 0-20 балів
5. Характеристика на студента-практиканта зі школи
6. Розробка однієї лексико-граматичної теми згідно шкільного навчального плану – 0-15
балів
7. Звіт з практики
Захист практики і документація – 0 -20 балів

 

Педагогічна практика з другої мови (англійської) –осінній семестр 2022

24.10.22-31.10.22

Керівник педпрактики – к.ф.н., асист.Худик К.Г.
Середня освіта 522
Білокопита Аліна Вікторівна
Гуцул Христина Василівна
Космірак Тетяна Степанівна
Павлюк Анна Михайлівна
Керівник педпрактики – к.ф.н., асист.Негрич Н.Д.
Середня освіта 532
Буженіца Юліанна Георгіївна
Гуцу Анастасія Янівна

Вимоги до педагогічної практики з другої мови та документація:

1.Щоденник практики, в якому записані: Пасивна практика – 5 уроків; Активна практика – 5 уроків
(один з яких відкритий) – 0-25 балів
2.Розгорнутий план відкритого заняття – відкрите заняття оцінюється 0-20 балів
3.Протокол обговорення відкритого заняття
4. Розгорнутий план виховного заходу – захід оцінюється 0-20 балів
5. Характеристика на студента-практиканта зі школи
6. Розробка однієї лексико-граматичної теми згідно шкільного навчального плану – 0-15 балів
7. Звіт з практики
Захист практики і документація – 0 -20 балів

Comments are closed