Практика 2021-2022

Асистентська практика

Документація

Договір про співпрацю між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та управління освіти Чернівецької мр

Положення практика _ 02 2020

з 18.10.2021 р. по 30.10.2021 р.

Захист практики – 1.11.2021

Керівник-методист – к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.

1.Гаранович Марія – Богдана Усне мовлення (312-316) Ковалюк Ю. В. кількість пар 5
2.Гродюк Іннадомашнє читання 211-215 групи (викладач Федич Г.Д.) кількість пар 5
3.Данищук Іваннаусне мовлення 211-215 групи (викладач Ковалюк М.В.) кількість пар 5
4.Дворнікова Іваннаусне мовлення Upstream B2+ 211-212 групи (викладач Буртник Б.Я), практична фонетика 111 група (викладач Суродейкіна Т.В.) кількість пар 5
5.Дубець Анна Домашнє читання 3 курс (311-315) Мусурівська О. В. кількість пар 5

Керівник-методист – к.ф.н, асист. Негрич Н. Д. 

1.Попович Анастасія – Друга мова 4 курс (431-421 3 пари Кравченко О. В.) Друга мова 5 курс (521-531 2 пари Федич Г. Д.) кількість пар 5
2. Нестор Юліанапрактична граматика 112 і 113 групи (викладач Буртник Б.Я.), практична фонетика 114 група (викладач Довгопола А.С.) кількість пар 5
3.Пустовар Роксоланаусне мовлення High Note 111-112 групи (викладач Ліннікова В.О.), практична фонетика 115 група (викладач Довгопола А.С.) кількість пар 5
4.Покришка Христина – друга мова 321 група (викладач Лукащук М.В.), Друга мова 321 (викладач Орищук С.В.) кількість пар
5.Петричук Мартаусне мовлення High Note 113 і 114 група (викладачі Орищук С.В., Москаль Т.Д.), практична фонетика 116 група (викладач Довгопола А.С.) кількість пар 5

Керівник-методист – к.ф.н., асист. Куковська В. І.

1.Січ Анютапрактична граматика 211-212 (семінар) 213-214 (семінар), 215 (семінар) (викладач Лопатюк Н.І.), практична граматика 111 група (викладач Лопатюк Н.І.) кількість пар 5
2. Швигар Діанааналітика 211-215 групи (викладач Мігорян О.В. (заміна Павлович Т.І. (211-212), Кравченко О.В. (213-215 гр) – кількість пар 5
3. Овчар Маріяграматика 114- 116 групи (викладач Лукащук М.В.) кількість пар 5
4. Шемчук Діонісіяусне мовлення 111-113 групи (викладач Стерлікова М.С.) 114-115 групи (викладач Негрич Н.Д.). кількість пар 5
5. Хоптова Богданаусне мовлення Upstream B2+ 213-215 групи (викладач Орищук С.В.), практична фон-ка 112і 113 група (викладачі Суродейкіна Т.В., Ліннікова В),кількість пар 5

денна форма навчання

з 01.09.2021 р. по 27.10.2021 р.

Керівник-методист – д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г. 

1.Вітвіцька Наталя

2.Грицюк Марина

3.Йосипенко Ольга

4.Дудчак Юлія

 

Керівник-методист – к.ф.н., доц. Гнатковська О.М.

1.Коцюбинська Діана

2.Скрипкару Діана

3.Матчак Надія

4.Паскар Руслана

 

Керівник-методист – к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.

 

1.Якимчук Віра

2.Меринюк Михайлина

3.Строєва Тетяна

4.Халай Інна

 

Асистентська практика (заочна форма навчання)

 

Керівник-методист – к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.

1.Гаранович Марія-Богдана Сергіївна

2.Гродюк Інна Володимирівна

3.Данищук Іванна Василівна

4.Дворнікова Іванна Іванівна

5.Дубець Анна Миколаївна

 

Керівник-методист – к.ф.н. Негрич Н.Д.

1.Лукаш Анастасія Анатоліївна

2.Нестор Юліана Дмитрівна

3.Петричук Марта Василівна

4.Пустовар Роксолана Василівна

5.Покришка Христина Михайлівна

 

Керівник-методист – к.ф.н. Куковська В.І.

1.Січ Анюта Василівна

2.Хоптова Богдана Арсенівна

3.Чик(Овчар) Марія Георгіївна

4.Швигар Діана Марківна

5.Шемчук Діонісія Валеріївна

ПЕДПРАКТИКА Магістри «Середня освіта» денної форми навчання

з 01.09.2021 р. по 06.10.2021 р.

Керівник-методист – д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.
1.Кернична Неля Іванівна – Бучацька гімназія ім. В. М. Гнатюка
2.Гімчинська Наталія Вікторівна – Станівецький НВК
3.Андрійчук Марія Іллівна – Горішньошеровецький  ОЗЗСО І-ІІІ ступенів
4.Сипко Василина-Ліана Миколаївна – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5

Керівник-методист – к.ф.н., доц. Сапожник І.В.
1. Георгіян Герман Геннадійович – Сербичанський НВК
2.Душкевич Аліна Ярославівна -Чернівецька ЗОШ №31
3.Лукинюк Юлія Сергіївна -Вікнянський НВК
4.Бартусяк Арсен Павлович- Циганська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка
Керівник-методист – к.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.
1.Бойко Тетяна Олегівна- Стрілковецький НВК “ЗНЗ – І-ІІІ ст. – ДНЗ”
2.Рабанюк Наталія Вікторівна -Чернівецька ЗОШ №3
3. Мардар Ілона Олександрівна – Чернівецька гімназія 4
4. Баланда Марія Василівна – Чернівецька гімназія 4
5. Буграк Марія Дмитрівна – Чернівецька гімназія 4
Керівник-методист – к.ф.н., доц. Павлович Т.І.
1. Шевчук Христина Романівна – Долинський ліцей “Інтелект” Долинської міської ради Івано-Франківської області
2. Рожкова Анна Валеріївна – Кременчуцький ліцей №5
3. Борщевия Ірина Вікторівна – Чернівецька гімназія 7
4. Котенко Анастасія Олексіївна– Чернівецька гімназія 7

ПЕДПРАКТИКА Магістри «Середня освіта» заочної форми навчання

Керівник-методист – к.ф.н., доц. Павлович Т.І.
1.Задорожня Наталія
2.Зазубек Ольга (Лівіцька)
3.Кушнірюк Марія
4.Лазаренко Інна
Керівник-методист – к.ф.н., доц. Гнатковська О.М.
1.Павлик Діана
2.Печенюк Тетяна
3.Унгурян Уляна
4.Старцева Катерина

Вимоги

СПИСОК

Звітної документації для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності «Філологія»

на 2021-2022н.р.

 1. Звіт про практику (підписаний студентом, керівником практики, куратором групи)
 2. Щоденник практики (у кінці щоденника має бути висновок керівника щодо результатів проходження практики студентом). У щоденнику міститься стислий план-конспект не менше 10 занять (пасивна практика) і не менше 20 проведених занять (активна практика).
 3. 2 плани-конспекти відкритих занять (на початку «Затверджено» – підпис керівника практики, «Узгоджено» – підпис викладача групи)
 4. План-сценарій одного виховного заходу (підписаний куратором групи і студентом)
 5. Два протоколи обговорень відкритих занять (підписані керівником практики і секретарем- студентом сокурсником)
 6. Одна рецензія на відвідану відкриту пару
 7. Характеристика на студента (підпис студента і куратора групи)
 8. Характеристика на групу (підпис студента і куратора групи)
 9. Характеристика на практиканта (підпис керівника практики, декана, завірена печаткою факультету)
 10. Копії тексту статті чи тез за темою магістерської роботи
 11. Реферат за темою з методи викладання у вищій школі (обсяг – до 15 сторінок)

 

СПИСОК

Звітної документації для студентів-магістрів заочної форми навчання спеціальності «Філологія»

на 2021-2022 н.р.

 1. Звіт про практику (підписаний студентом, керівником практики, куратором групи)
 2. Щоденник практики (у кінці щоденника має бути висновок керівника щодо результатів проходження практики студентом). Щоденник має містики стислі конспекти 5 відвіданих пар (пасивна практика) і 5 проведених занять (активна практика) з датами та підписами викладача.
 3. Плани-конспект одного відкритого заняття (на початку «Затверджено» – підпис керівника практики, «Узгоджено» – підпис викладача групи)
 4. Розробка однієї лексико-граматичної теми
 5. Протокол обговорення відкритого заняття (підписаний керівником практики і секретарем- студентом сокурсником)
 6. Характеристика на практиканта (підпис керівника практики, декана, завірена печаткою факультету)
 7. Копії тексту статті чи тез за темою магістерської роботи
 8. Реферат за темою з методи викладання у вищій школі (обсяг – до 15 сторінок)

 

СПИСОК

Звітної документації для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності «Середня освіта»

на 2021-2022 н.р.

 1. Звіт про практику (підписаний студентом, керівником практики, вчителем)
 2. Щоденник практики (у кінці щоденника має бути висновок керівника щодо результатів проходження практики студентом). У щоденнику короткий конспект не менше 10 уроків (пасивна практика) і не менше 20 проведений студентом уроків (активна практика)
 3. 2 плани-конспекти відкритих уроків (на початку «Затверджено» – підпис керівника практики, «Узгоджено» – підпис вчителя)
 4. План-сценарій одного виховного заходу (підписаний вчителем і студентом)
 5. Два протоколи обговорень відкритих уроків (підписані керівником практики і секретарем- студентом сокурсником)
 6. Одна рецензія на відвіданий відкритий урок
 7. Психолого-педагогічна характеристика на учня (підпис студента і вчителя)
 8. Психолого-педагогічна характеристика на клас (підпис студента і вчителя)
 9. Характеристика на практиканта (підпис керівника практики, директора школи, завірена печаткою школи)
 10. Копії тексту статті чи тез за темою магістерської роботи
 11. Реферат за темою з методи викладання у школі (обсяг – до 15 сторінок)

 

СПИСОК

Звітної документації для студентів-магістрів заочної форми навчання спеціальності «Середня освіта»

на 2021-2022 н.р.

 1. Звіт про практику (підписаний студентом, керівником практики, вчителем)
 2. Щоденник практики (у кінці щоденника має бути висновок керівника щодо результатів проходження практики студентом). Щоденник має містики стислі конспекти 5 відвіданих уроків (пасивна практика) і 5 проведених уроків (активна практика) з датами та підписами вчителя.
 3. Плани-конспект одного відкритого уроку (на початку «Затверджено» – підпис керівника практики, «Узгоджено» – підпис вчителя)
 4. Розробка однієї лексико-граматичної теми
 5. Протокол обговорення відкритого уроку (підписаний вчителем, керівником практики і секретарем- студентом сокурсником)
 6. Характеристика на практиканта (підпис керівника практики, директора школи, завірена печаткою школи)
 7. Копії тексту статті чи тез за темою магістерської роботи
 8. Реферат за темою з методи викладання у школі (обсяг – до 15 сторінок)

 

Comments are closed