Вимоги до проходження практики для студентів 6 курсу

Асистентська практика

Документація

Договір про співпрацю між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та управління освіти Чернівецької мр

Положення практика _ 02 2020

ПЕДПРАКТИКА_МОВА 6_курс (СОА_СОФ)

Наскрізна_програма_практики_СО_5-6курс

Програма асистентської практики Філологія_6 курс

ПРАКТИКА

Магістри «Філологія» денної форми навчання

з 01.09.2023 р. по 26.10.2023 р.

направити для проходження асистентської практики з основної мови студентів 2-го курсу ступеня
«Магістр» денної форми навчання факультету іноземних мов з 01.09.2023 р. по 26.10.2023 р.

База практики – кафедра англійської мови
Керівник-методист – д.філол.наук Колесник О. С.
Герштун Анастасія Сергіївна
Кошельник Богдана Василівна
Лінчевська Олександра Андріївна
Керівник-методист – д.філол.наук Єсипенко Н.Г.
Паун Валерія Василівна
Швець Марія Володимирівна
Шульженко Катерина Андріївна

СПИСОК

Звітної документації для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності «Філологія»

на 2023-2024 н.р.

 1. Звіт про практику (підписаний студентом, керівником практики, куратором групи)
 2. Щоденник практики (у кінці щоденника має бути висновок керівника щодо результатів проходження практики студентом). У щоденнику міститься стислий план-конспект не менше 10 занять (пасивна практика) і не менше 20 проведених занять (активна практика). – 0-25 балів
 3. Розгорнутий план відкритого заняття (на початку «Затверджено» – підпис керівника практики, «Узгоджено» – підпис викладача групи) – 0-20 балів
 4. План-сценарій одного виховного заходу (підписаний куратором групи і студентом) – 0-20 балів
 5. Протокол обговорення відкритого заняття (підписані керівником практики і секретарем- студентом сокурсником)
 6. Характеристика на студента (підпис студента і куратора групи) – 0-5 балів
 7. Характеристика на групу (підпис студента і куратора групи) – 0-5 балів
 8. Характеристика на практиканта (підпис керівника практики, декана, завірена печаткою факультету)
 9. Реферат за темою з методи викладання у вищій школі (обсяг – до 15 сторінок)

ПЕДПРАКТИКА

Магістри «Середня освіта» денної форми навчання

Згідно з навчальним планом спеціальності «Середня освіта (англійська мова і література та друга іноземна мова)» другого (магістерського) рівня вищої освіти направити на проходження педагогічної практики з основної іноземної мови (англійської) з 01.09.2023 по 06.10.2023  студентів 2-го курсу ступеня «Магістр» денної форми навчання факультету іноземних мов в такі навчальні заклади:

Навчальний заклад – Чернівецький ліцей № 13
Керівник-методист – Худик К.Г.
1. Єленюк Даріна Олександрівна
2. Косован Валентина Вячеславівна
Навчальний заклад – Чернівецький багатопрофільний ліцей № 4
Керівник-методист – Шиба А.В.
1. Яковлева Валерія Михайлівна
Навчальний заклад – Ошихлібська ЗЗСО I-III ст. Кіцманської міської ради Чернівецької області
Керівник-методист – Шиба А.В.
1. Никифорюк Павло Павлович
Навчальний заклад – Сторожинецький ліцей
Керівник-методист – Шиба А.В.
1. Даниляк Адель Романівна
Навчальний заклад – Мамаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.
Керівник-методист – Шиба А.В.
1. Піковська Юлія Степанівна
Навчальний заклад – Калуський ліцей № 3 Івано-Франківська область
Керівник-методист – Шиба А.В.
1. Нестеряк Ольга Сергіївна

СПИСОК

Звітної документації для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності «Середня освіта»

на 2023-2024 н.р.

 1. Звіт про практику (підписаний студентом, керівником практики, вчителем)
 2. Щоденник практики (у кінці щоденника має бути висновок керівника щодо результатів проходження практики студентом). У щоденнику короткий конспект не менше 10 уроків (пасивна практика) і не менше 20 проведений студентом уроків (активна практика) – 0-25 балів
 3. Розгорнутий план відкритого уроку (на початку «Затверджено» – підпис керівника практики, «Узгоджено» – підпис вчителя) – 0-20 балів
 4. План-сценарій одного виховного заходу (підписаний вчителем і студентом) – 0-20 балів
 5. Протокол обговорень відкритого уроку (підписані керівником практики і секретарем- студентом сокурсником)
 6. Психолого-педагогічна характеристика на учня (підпис студента і вчителя) – 0-5 балів
 7. Психолого-педагогічна характеристика на клас (підпис студента і вчителя) -0-5 балів
 8. Характеристика на практиканта (підпис керівника практики, директора школи, завірена печаткою школи)
 9. Реферат за темою з методи викладання у школі (обсяг – до 15 сторінок) – 0-15 балів

Захист практики і документація – 0-10 балів

ПРАКТИКА

Магістри «Філологія» заочної форми навчання

601 група

 

База практики – кафедра англійської мови
Керівник-методист – д. філол.н. Єсипенко Н.Г.
1. Буковей Тетяна Сергіївна
2. Зайдел Ірина Іванівна
3. Запісяк Богдана Василівна
4. Карузо Джулія-Александра Джузеппівна
5. Кривнюк Юлія Андріївна
Керівник-методист – д. філол.н. Колесник О.С.
6. Крупенна Марія-Крістіна Романівна
7. Рущак Анастасія Ярославівна
8. Ткачук Христина Віталіївна
9. Тураш Інна Іванівна
10. Фуркал Вікторія Олександрівна

Вимоги до асистентської практики та документація:

1.Щоденник практики, в якому записані: Пасивна практика – 5 пар; Активна практика – 6 пар (одна з яких відкрита) – 0-25 балів

2.Розгорнутий план відкритого заняття – відкрите заняття оцінюється 0-20 балів

3.Протокол обговорення відкритого заняття

4. Характеристика на групу – 0-10 балів

5. Характеристика на студента-практиканта

6. Реферат з теми магістерського дослідження (до 15 ст) – 0-15 балів

7. Захист практики і документація – 0 -30 балів

ПЕДПРАКТИКА

Магістри «Середня освіта» заочної форми навчання 

Згідно з навчальним планом спеціальності «Середня освіта (англійська мова і література та друга іноземна мова)» другого (магістерського) рівня вищої освіти направити на проходження педагогічної практики з основної іноземної мови (англійської) протягом 15 днів до початку заліково-екзаменаційної сесії 23.11.2023  студентів 2-го курсу
ступеня «Магістр»

Розподіл студентів на практику

Керівник практики – д. філол.н. Єсипенко Н.Г.

 1. Доманчук Дар’я
 2. Клим Олександра
 3. Козлан Олексій

Керівник практики – к.пед.н. Шиба А.В.

1. Козловська Тетяна
2. Корсей Світлана
3. Крушельницька Яна

Вимоги до педагогічної практики та документація:
1.Щоденник практики, в якому записані: Пасивна практика – 5 уроків; Активна практика –
5 уроків (один з яких відкритий) – 0-25 балів
2.Розгорнутий план відкритого заняття – відкрите заняття оцінюється 0-20 балів
3.Протокол обговорення відкритого заняття
4. Розгорнутий план виховного заходу – захід оцінюється 0-20 балів
5. Характеристика на студента-практиканта зі школи
6. Розробка однієї лексико-граматичної теми згідно шкільного навчального плану – 0-15
балів
7. Звіт з практики
Захист практики і документація – 0 -20 балів

 

Педагогічна практика з другої мови (англійської) –осінній семестр 2023

Розподіл студентів на асистентську практику на осінній семестр 2023-2024 н.р.

друга іноземна мова

02.10.23 – 16.10.23

6 курс Стаціонар

 

Керівник практики Худик К.Г.

 1. Голбан Марія Олександрівна – друга мова, 2 курс викладачі: Довгопола А.С., Лопаюк Н.І., Ліннікова В.О.
 2. Ільчук Евеліна Ігорівна – друга мова, 2 курс викладачі: Довгопола А.С., Лопаюк Н.І., Ліннікова В.О.
 3. Поліщук Іляна Микалаївна –  друга мова, 3 курс викладачі: Довгопола А.С., Лопаюк Н.І., Орищук С.В.
 4. Шикеринець Жанна Юріївна– друга мова, 3 курс викладачі: Довгопола А.С., Лопаюк Н.І., Орищук С.В.

   

Вимоги до педагогічної практики з другої мови та документація:

 

1.Щоденник практики, в якому записані: Пасивна практика – 5 занять ;

Активна практика – 2 заняття(одне з яких відкрите) – 0-25 балів

2.Розгорнутий план відкритого заняття – відкрите заняття оцінюється 0-20 балів

3.Протокол обговорення відкритого заняття – 10 балів

4.Характеристика на групу- 15 балів

5. Звіт з практики- 10 балів

6.Характеристика керівника на практиканта

Захист практики і документація – 0 -20 балів

Розподіл студентів на асистентську практику на осінній семестр 2023-2024 н.р.

друга іноземна мова

16.10.23 – 23.10.23

6 курс Заочне

Керівник практики Худик К.Г.

 1. Бapa6ax Олена Ярославівна – друга мова, 2 курс викладачі: Довгопола А.С., Лопаюк Н.І., Ліннікова В.О.
 2. Бузила Карина  Володимирівна – друга мова, 2 курс викладачі: Довгопола А.С., Лопаюк Н.І., Ліннікова В.О.
 3. Гавронська Лілія Богданівна -друга мова, 3 курс викладачі: Довгопола А.С., Лопаюк Н.І., Орищук С.В.
 4. Лутанюк Олександра Василівна – друга мова, 3 курс викладачі: Довгопола А.С., Лопаюк Н.І., Орищук С.В.
 5. Рибчук Наталія Іванівна -основна мова , 214 група ( аналітика – Мігорян О.В. , усне мовлення – Суродейкіна Т.В., дом. чит. – Федич Г.Д., комунікативний курс High Note- Орищук С.В.)
 6. Рихло Валерія Юріївна – основна мова , 215 група ( аналітика – Вітвіцька Н.М. , усне мовлення – Суродейкіна Т.В., дом. чит. – Федич Г.Д., комунікативний курс High Note- Орищук С.В.)

Вимоги до педагогічної практики з другої мови та документація: 

1.Щоденник практики, в якому записані: Пасивна практика – 5 занять ;

Активна практика – 2 заняття(одне з яких відкрите) – 0-25 балів

2.Розгорнутий план відкритого заняття – відкрите заняття оцінюється 0-20 балів

3.Протокол обговорення відкритого заняття – 10 балів

4.Характеристика на групу- 15 балів

5. Звіт з практики- 10 балів

6. Характеристика керівника на практиканта

Захист практики і документація – 0 -20 балів

Comments are closed