Інформація для студентів 6 курсу

 

Теми магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальності 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

ППІ студента Тема Керівник Рецензент
Косован Валентина Вячеславівна Роль ІКТ у формуванні лексичної компетентності  учнів середньої школи на уроках англ. мови (на матеріалі он-лайн ресурсів Wordwall, Bamboozle та BBC learning English) К.п.н., доц. Шиба А.В. К.ф.н., асист. Ковалюк Ю.В.
Піковська Юлія Степанівна Англомовні онлайн-ресурси як засіб розвитку діалогічного мовлення учнів середньої школи К.ф.н., доц. Лопатюк Н.І. К.ф.н., асист. Ковалюк М.В.
Даниляк Адель Романівна Формування англомовної соціолінгвістичної компетентності учнів середньої школи за допомогою казок, віршів та пісень К.ф.н., доц. Гнатковська О.М. К.ф.н., асист. Батринчук З.Р.
Нестеряк Ольга Сергіївна Засоби контролю та оцінювання англомовної лексичної компетентності учнів старших класів у ЗЗСО К.ф.н., асист. Ковалюк М.В. К.ф.н., доц. Шиба А.В.
Карп Крістіна Костянтинівна Формування англомовної граматичної компетентності учнів старших класів у ЗЗСО засобами прикладних програм К.ф.н., асист. Ковалюк Ю.В. К.ф.н., доц. Лопатюк Н.І.
Єленюк Даріна Олександрівна Формування граматичних навичок за допомогою інформаціних технологій та  освітніх платформ у процесі викладання  англійської мови в середніх класах К.ф.н., асист. Батринчук З.Р. Д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.
Никифорюк Павло Павлович Використання предметно-мовного інтегрованого навчання для формування лексичної компетентності у галузі ІТ  учнів старших класів на уроках англ. мови в ЗЗСО К.ф.н., асист.

Батринчук З.Р.

К.ф.н., доц. Гнатковська О.М.
Яковлева Валерія Михайлівна Формування компетентності в говорінні учнів середньої школи засобами автентичних відео- та аудіоматеріалів К.ф.н., доц. Соловйова О. В. К.ф.н., доц. Мігорян О.В.

 

Теми магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальності 

ФІЛОЛОГІЯ 

ППІ студента Тема Керівник Рецензент
Шульженко Катерина Андріївна Концептосфера у творах брит.автора Річарда Османа «Клуб вбивств по четвергах» та «Людина, яка померла двічі» Д.ф.н., проф.Єсипенко Н.Г. К.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В.
Бабюк Наталія Василівна Лінгвопрагматичні особливості персонажного мовлення (на  матеріалі амер.серіалу Suits) К.ф.н., доц. Суродейкіна Т.В. К.ф.н., доц. Сапожник І.В.
Кошельник Богдана Василівна Образи жіночих персонажів у кіносценарії телесеріалу “Why Women Kill”: лінгвістичний та психолінгвістичний аспекти (на матеріалі скрипта телесеріалу “Why Women Kill”) К.ф.н., доц. Сапожник І.В. К.ф.н., доц. Гнатковська О.М.
Лінчевська Олександра Андріївна Актуалізація концепту ФЕМІНІЗМ у сучасному англомовному дискурсі (на матеріалі сучасного англомовного медійного онлайн дискурсу) Д.ф.н., проф. Колесник О.С. Д.ф.н., проф.Єсипенко Н.Г.
Герштун Анастасія Сергіївна Особливості перекладу жанру «триллер» з англійської на українську мову К.ф.н., доц. Павлович Т.І. К.ф.н., доц. Мусурівська О.В.
Паун Валерія Василівна Формування навичок усного мовлення студентів другого курсу засобами інформаційно- комунікативних технологій на заняттях з англ.мови у ЗВО К.ф.н., доц. Мігорян О.В. К.ф.н., доц. Соловйова О.В.
Швець Марія Володимирівна Концепт УКРАЇНА у сучасному англомовному медіадискурсі: на матеріали американської та брит. преси за 2022- 2023 рр. К.ф.н., доц. Гнатковська О.М. К.ф.н., доц. Павлович Т.І.

Теми магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальності

ФІЛОЛОГІЯ (заочне)

Студент Тема Керівник Рецензент
1 Антохій Юлія Синтаксичні особливості англомовного художнього дискурсу (на матеріалі роману Д. Мітчела Cloud Atlas) К.ф.н., доц. Соловойова О.В. К.ф.н., доц. Мусурівська О.В.
2 Буковей Тетяна Концепт BEAUTY у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі (на матеріалі журнальних статей з Beauty magazines) К.ф.н., доц. Гнатковська О.М. Д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.
3 Зайдел Ірина Концепт CONFLICT в сучасному англомовному мас-медіадискурсі К.ф.н., доц. Бешлей О.В. К.ф.н., доц. Павлович Т.І.
4 Карузо Джулія-Александра Функціональні особливості сучасного сленгу в англомовному кінодискурсі (на матеріалі серіалу Ginny & Georgia) Д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г. К.ф.н., асист.Батринчук З.Р.
5 Крупенна Марія-Крістіна Структурно-семантичні та функційно-стилістичні особливості фразеологізмів у сучасному англомовному кінодискурсі (на матеріалі англомовних скриптів серіалу You) К.ф.н., доц Суродейкіна Т.В. К.ф.н., асист.Ковалюк Ю.В.
6 Рущак Анастасія Лінгвальні характеристики лексики ресторанної справи в англомовному кінодискурсі (на матеріалі скриптів фільму «Засновник») К.ф.н., доц. Сапожник І.В. К.ф.н., доц. Бешлей О.В.
7 Ткачук Христина Формування англомовної граматичної компетентності студентів першого курсу за допомогою пісень К.ф.н., доц. Мігорян О.В. К.ф.н., асист. Худик К.Г.
8 Тураш Інна Засоби творення комічного у сучасному англомовному дискурсі( на матеріалі романів Н. Хорнбі «А long way down “ та М .Квіка « The silver lining playbook”) К.ф.н., доц. Мусурівська О.В. К.ф.н., асист.Федич Г.Д.
9 Фуркал Вікторія Формування англомовної компетентності у аудіюванні студентів першого курса засобами автентичних аудіо- та відеоматеріалів К.ф.н., асист. Батринчук З.Р.  

К.п.н., доц. Шиба А.В.

 

 Теми магістерських робіт студентів 6 курсу СЕРЕДНЯ ОСВІТА  (заочне)

Студент Тема Керівник Рецензент
1 Доманчук Дар’я Формування комунікативної компетентності учнів середньої школи засобами ІКТ К.ф.н., доц. Мігорян О.В. К.ф.н., асист. Ковалюк М.В.
2 Клим Олександра Формування англомовної компетентності в аудіюванні учнів старших класів середньої школи за допомогою автентичних відеоматеріалів К.п.н., доц. Шиба А.В. К.ф.н., доц. Лопатюк Н.І.
3 Козлан Олексій Формування лексичної компетентності учнів середньої школи в умовах дистанційного навчання К.п.н., доц. Шиба А.В. К.ф.н., доц. Сапожник І.В.
4 Козловська Тетяна Використання інтернет ресурсів для формування граматичної компетентності учнів старших класів середньої школи К.ф.н., доц. Лопатюк Н.І. К.п.н., доц. Шиба А.В.
5 Корсей Світлана Нетрадиційні форми організації навчання англійської мови як засіб підвищення мотивації учнів середньої школи К.ф.н., доц. Павлович Т.І. К.ф.н., доц. Гнатковська О.М.
6 Крушельницька Яна Використання прикладних програм у навчанні лексики англійськоі мови у середній школі К.ф.н., доц. Бешлей О.В. Д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *