5 курс спеціальність “Середня освіта”

Обов’язкові дисципліни:

Силабус_Основна_мова_5курс_Середня_освіта_2023-2024

Силабус_Соціо-культурна компетентність вчителя_СО_5курс_2023-2024

Силабус_Технології викладання фахових дисциплін_2023-2024

Силабус_ТЕОРІЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ _2023-2024

Силабус_Теорія літератури_5 курс_2023-2024

Друга іноземна мова (німецька)_Середня освіта_2022

Друга іноземна мова (французька)_Cередня освіта_2022

ПП1_ПП2_Наскрізна_програма_практики_СО_5-6курс_2023

Силабуси за ОПП 2022 року

ОК 1 _Методика навчання іноземних мов учнів з особливими освітніми потребами, середня освіта, 2022

ОК 2_Інформаційно-комунікаційні технології, середня освіта, 2022

ОК 3_Сучасна українська мова, середня освіта, 2022

ОК 5_Основна іноземна мова_5курс_середня_освіта_2022

ОК 6_Технології викладання-2022

ОК 7 _Новітні течії в англійській літературі, середня освіта, 2022

ОК 8_Методика навчання другої іноземної мови (німецька), середня освіта, 2022

ОК 8_Методика навчання другої іноземної мови (французька), середня освіта, 2022

ОК 9_ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (Німецька), середня освіта, 2022

ОК 9_ Друга іноземна мова (французька), середня освіта,2022

ПП1_ПП2_Наскрізна_програма_практики_СО_5-6курс_2023

ПП 3 Магістерська робота, середня освіта, 2023

Comments are closed