ОПП «Англійська мова і література та друга іноземна мова» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта»

ОПП 2023 року

ОПП “Англійська мова та зарубіжна література” магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта» 2023

РНП_СОА_5_М

ОПП 2022 року

ОПП_Англійська мова і література та друга іноземна мова магістерського рівня за спеціальністю 014 Середня_освіта_2022

Навчальний план_СО Магістр_2022

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 2022

Рецензії:

Куриш_рецензія_СО

Молодек_рецензія СО

 

Документація по ОПП  «Англійська мова і література та друга іноземна мова» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта»:

ОПП 2023

Таблиця змін_ОП_2023

Вивчення досвіду аналогічних програм у вітчизняних ЗВО та закордонних_2023

Аналіз опитування представників академічної спільноти та НПП_2023

Реакція робочої групи на опитування академічної спільноти та НПП_2023

Результати опитування здобувачів освіти 2023

Результати опитування випускників_2023

Результати опитування стейкхолдерів_2023

Звіт опитування академічної спільноти 2023

ОПП 2022

Обгрунтування_змін_2022

Опитування здобувачів освіти за ОПП «Англійська мова і література та друга іноземна мова» другого (магістерського) рівня СО

Аналіз опитувань по ОПП СО рівень магістр 2022

Реакція розробників СО магістр 2021

Огляд освітніх програм (рівень другий магістр середня освіта)

Відповіді роботодавців та студентів 2021

Аналіз результатів анкетування студентів 2021 (якість освіти)

Comments are closed