Магістерські студії. Випуск 1

Повна версія:

Магістерські студії._Вип.1._2021

Матеріали збірника:

Магістерські студії Вип.1 2021_Титульні_сторінки

Магістерські студії Вип.1 2021-Баланда_М_Використання стратегій критичного мислення при навчанні письма учнів середньої школи

Магістерські студії Вип.1 2021-Борщевич_І._Принципи формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів старших класів на уроках країнознавства та англійської мови

Магістерські студії Вип.1 2021-Вітвіцька_Н._Авторська репрезентація персонажів у художньому дискурсі психологічного трилера: гендерний аспект

Магістерські студії Вип.1 2021-Грицюк_М._Лінгвальні особливості промов ілона маска: граматичний та лексичний аспекти

Магістерські студії Вип.1 2021-Данищук_І._Мовленнєві жанри наукового стилю в англійській мові

Магістерські студії Вип.1 2021-Дудчак_Ю._Особливості функціонування фразеологічних одиниць у творах сучасної англійської літератури

Магістерські студії Вип.1 2021-Душкевич_А._Розвиток компетентності письма учнів середньої школи на уроках англійської мови в умовах дистанційного навчання

Магістерські студії Вип.1 2021-Йосипенко_О._Метафоричне втілення концепту LOVE в сучасному англомовному пісенному дискурсі

Магістерські студії Вип.1 2021-Котенко_А._Розвиток лексичної компетентності учнів середньої школи через застосування інформаційно-комунікативних технологій

Магістерські студії Вип.1 2021-Коцюбинська_Д._Концептуальна метафора «Brexit» у британському мас-медійному дискурсі

Магістерські студії Вип.1 2021-Меринюк_М._Grammatical and Syntactical Language Features of English Talk Shows as a Genre of TV Discourse (Based on the Script of the Ellen DeGeneres Show)

Магістерські студії Вип.1 2021-Нестор_Ю_Питання класифікації комунікативних стратегій в сучасній лінгвістиці

Магістерські студії Вип.1 2021-Паскар_Р_Структурні та словотворчі особливості лексики про здоровий спосіб життя в американському реаліті-шоу The Biggest Loser

Магістерські студії Вип.1 2021-Покришка_Х._Концептуальна структура лексеми YOUTH у лексикографічних джерелах

Магістерські студії Вип.1 2021-Рожкова_А._Формування комунікативної компетентності учнів середньої школи із використанням навчальної інтерактивної платформи Kahoot! 

Магістерські студії Вип.1 2021-Січ_А._Лінгвопрагматичні особливості засобів привернення уваги в британському друкованому мас-медійному дискурсі

Магістерські студії Вип.1 2021-Швигар_Д._Архаїзми в оповіданні г.лавкрафта “The Call of Cthulhu”

Магістерські студії Вип.1 2021-Шемчук_Д. Використання методу проектного навчання для організації самостійної роботи студентів

Магістерські студії Вип.1 2021-Якимчук_В._Специфіка регулятивно-спонукальної комунікативної стратегії і тактик її реалізації в мотиваційних промовах спікерів Ted-Talks

Магістерські студії_Вип.1.2021.-Лукинюк_Ю. Використання інтерактивних технологій як засобу підвищення ефективності уроків англійської мови в НУШ

Магістерські студії.2021.Вип.1-Зміст

 

Comments are closed